4     Q-funktioner

Q-funktioner finns i TNC150 och senare. Med Q-funktioner kan man lägga in beräkningar av nya värden, t ex för att fräsa en konstig kurva, en ellips, en sfär, cylinder eller rörkrök. Man kan bygga en egen cykel som gör "vad man vill" och snabbt anropa cykeln med värden på ritningen. Ibland krävs lite matte, ibland bör man fundera en bra stund innan det funkar. Korta program men måna "händelser i maskinen". Lycka till ! 

_____________________________________________________________________

Litet exempel på ellips 200 x 120:
Q1 = 0                                      ;Startvinkel
LBL 1
Q2 = 100 x COS Q1                     ; X-värde
Q3 =  60  x SIN  Q1                     ; Y-värde
L  XQ2  YQ3  R0  F100                 ; Till XY
Q1 = Q1 + 1                               ; Öka vinkeln med 1°
IF  Q1 LT  180 GOTO LBL 1          ; Fortsätt om vinkeln Q1 är mindre än 180°
_____________________________________________________________________

BEGIN PGM SLAPPNING  MM
BLK FORM 0.1 Z X-20 Y-20 Z-30
BLK FORM 0.2 X+120 Y+120 Z+0
Q1 = +0                                                ;Startvärde  för radiepålägg DR
Q2 = +0                                                ;Start Z
TOOL CALL 1 Z S1000
L X-60 Y+75 Z+0 R0 F MAX M3
LBL 1
    TOOL CALL 1 Z S1000 DR+Q1
    L X-60 Y+75 R0 F MAX M3

    
L Z+Q2 R0 F100
    L X+0 Y+50 RL F100
    L X+50 Y+100
 
   L X+100 Y+50
 
   L X+50 Y+0
    L X+0 Y+50
 
   L X-60 R0 F MAX
 
   Q1 = Q1 + 2                                       ;Öka DR
 
   Q2 = Q2 - 2                                        ;Nytt Z
 
FN 12: IF +Q1 LT +20,1 GOTO LBL 1
L Z+100 R0 FMAX M2
_____________________________________________________________________
 

För Q gäller:

bullet Q0-Q99 är "dina" Q
bullet FORMEL är enklast i TNC4xx
bullet Sätt alltid startvärden före LBL
bullet Tänk på tecknen (t ex -2  x  -5  = +10)
bullet Q108 är verktygsradien
bullet Gör först enkla Q-program, försök förstå....