Fräs 3D-text med ditt Heidenhain TNC!

Uppstående eller nedsänkt tredimensionell text
för Heidenhain TNC155 - iTNC530


 

 

 

 

 

 

 

 

Jag levererar (med E-mail) färdiga TNC-program för textfräsning i din maskin:
- uppstående text inkl bortfräsning av material mellan och inne i tecknen
- nedsänkt text med bortfräsning inne i tecknen

- teckensnitt/tecken:     ARIAL A-Ö a-ö  0-9    samt   ! - . , : ; * + / \ ( ) % & Ø = < > ? _ é Ü ü

- kort leveranstid, korta program, enkelt att ändra i dem för dig
 

Gör så här:

1 Maila eller ring din önskade text mm till mig.
2 Jag mailar TNC-program till dig.
3 Du överför programmet till din TNC.
4 Du ställer in verktygsdata, nollpunkt, MP7410 och kollar varvtal och matning samt testar grafisk.
5 Du fräser arbetsstycket

 

Användning:
Skyltar, framtagning av stämpelformar, namnskyltar, gravering, formverktygstext, pressverktyg mm.

För Heidenhain TNC:
151Q, 155Q, 355, 360, 407, 415, 415B, 425, 426, 430, 410, 310, 320, i530 m fl

 

 

 


Beställes från:
Valter Isander
NC Teknikkonsult          
Rosenstigen 11
S-144 62 RÖNNINGE
Mob 070-572 47 40

Email: Valter Isander


Till min startsida:
www.isander.se