Namn i Rönninge

Namn i Rönninge, ur olika dokument  

 

Startsida Gamla hus i Rönninge
Valter Isander 2015
www.isander.se

Kalender ca 1930, avsnitt Rönninge

Sök så här:
1 Ctrl-F: sök din text
2 Om du hittar den, läs bilden till vänster (klicka på den)

OCR-text ostrukturerad till höger, med fel. All text är inte OCR:ad. Texten har jag lagt in så att t ex Google och Sök (på denna sida med Ctrl-F) ska fungera. OBS orden i OCR i högra kolumnen står ofta inte 100% tillsammans med texten i originalbilden. Läs själv manuellt i bilden till vänster!

Valter Isander, Rönninge den 27 febr 2015

sid 652-653


 

 

 

Rönninge, Irisdal, (1,46), R. Anderson. Dammtorp, 24,600, A. G. Wahlöf. 16,700, G. Johansson. Emmalundy 6,300, G. Petersson. Centralhuset, 52,700, T. Frick. Tomtebo, 20,200, G. I. Johansson. Skönvik, 29,700* Söderström. Stromsdal, 43,800, Rönninge Andelsfören. 28200, G. Vilhelmsro, 47,300, Anna B. Engström. 18,700, A. R. Boström. 21,000, C. E. Ericsson. 24,300, J. F. grens stbhs. Karlsvik, 13,800, A. V. Eriksson. Steninge, 10,500, G. A, Skeppström. 19,400,Knut Anderson. Ake Lagergren. Skomakare: K. W. 1-lagdahl. Carl Aug. Karlsson. Anton Österberg. Skräddare: É. Engström. Snickare: Arvid Eriksson (SolliV. Wahlström. Toffelmakare: Möllerstens tofflor (fru M. Möllersten); prok. A. Möllersten. Tapetserare: Ossian Sondell. Trädgårdsmästare: Otto Anderson (Ragnar Andersson) (Irisdal). derson) (Parklund). Gust. E. Carlsson (Sjöviken). Dolk (Annedal). Ekbackens trädgård (E. Lindman). F. W. Ericson (Rosenlund). Erikson (Ivarsdal). O. Gustafsson (Ekdalen). John Hansson (Dalstugan). Knut Karlsson (Gårda). Erik Läcks plantskola aktb. 1944; aktk. 15,400 å 100 kr.; f. t. L. E., 13. L. 0. O. Tell G, E. Läck. ängen), Industriella anläggningar m. m.: Elektricitetsverk, äg. Rönninge elektr. aktb. 1917; aktk. 100,000 å 50 kr.; Ivkst. dir. C. V. Westberg. Kem.-tekn. fabriker: Svenska sterogenfabriken (Fridolf o. Matts Trädgårds1927. konstgödselaffären Plantagen 1934; 20,000 100 kr.; vkst. dir. K. E. Söderbaum. Östersundsmagasinet (G. Söderströms stbhs).Nek. verkstäder: A. Engberg (Iris). Karl Engberg (Bergvik). -Tvättinrättning: Rönninge tvått (Olle Engberg) (Bergvik). Fastigheter: 1,enörliv Frick, T., Johanson, Ruth (Lillstugan), R. E., RVbehör o. kortve (i Stockholm), Rönninge and&fötening, div.; fötest. G. E. Kling, Rönninge qvkelo. sportaffär Rönninge livsmedel (A. Malmberg). Ström, Bertil, fisk o. grönsaker. (Ivan Fredr. Svanberg), pappersv. och tekn. art. 1944. Wahlbergs fiskaffär, Anna. Westerdahly Nils, dive Hantverkare: Bagare: Borgarbagerietv (Elny Lööv). Konditori Hemgården (S. Lindahl). Svante Pettersson. Rönninge konditori (K. G. Karlson). Blecko. plåtslagare: Nils Jeppsson. Rönninge plåtslageri (H. Nilson). Byggmästare: Eric Ericson (Hedvigsdal). Carl Johanson. Damfrisering: Lisa Frölén. Raggens damfrisering (Harry Klasson). Elektr. installatör: C. A. Aggström. Frisör: S. Hägertz. Grundläggare: A. G. Ljungstedt. Murare: K. A. Enarsson (Rävnäs). Nils Wettersten (V:a Österäng). Målare: H. Andersén. Karlsson. L. Liljeblad. Gunnar Söderlund (Mariehill). Reparatör: Gust. Leonardsson. Upptag Edra lån ibaum. 2, 55,600, D:o. g, 30,600, D:o. Skogshöjd, 10;200, A. G. Ljungstedt. 7, 32000, R. J. Lagergren. 8, Iris m. fi., 21,600, A. Lindbergs stbhs. 10, 10,800, A. Strandberg. 11, 13,400, E. Johansson. 17, S. BJörklund. 18, Stenbacka; 41,200, G. Berggren. 19, Björkhaga, 19,300, H. Ull gren.K.21, 31,500, 1. E. Lööv. 22, 15,300, E. Andersson. 33, solbo, G. o. E. Jonsson. 227, 19,100, A. Westerdahl. 228, 12,000, A. M. Storm. m. fi., 11,000, G. A. Dolk. 232, 17,300, Bo Lundqvist. d:0 233, Skogsgården, 15,500, C. Skoog. m. fi., 13,000, R. ström. Mejeribod, 8 000, Mjölkcentralen.Wahlberg. 38500, son. Björkliden, 27,000, L. Westerdahls stbhs. Johannesberg, 7,200, M. 9,000, K. stbhs, m. fi., 20,500, C. son. 10,100, K. H. Stene, 15,900, H. O. Nilson. 10,300, derson. Stensborg, 18,200, S. Eriksson. Friberga, 11,200v O. Wahlmans stbhs. 10,000, E. 17,000 (3,1), N. G, Lindgren.» tomter, 36,700 (5,2), Stockholms stad. Rönninge, Skolberga, 58,100 (1,2), I, M. Berndt-Larsson. » 17,300, O. T. Olsson. 22,000 (1,3), L, O. marén. Sjöviken, 16,900 (1,6), G. A. Carlssons stbhs.STOCKHOLMS LÄNS SPARBANK Insätt Edra pengar i STOCKHOLMS LÄNS SPARBANK Huvudkontor: Drottninggatan 39, Stockholm. Telefon Namnanrop; "Länssparbanken.

sid 654-655

RÖNNINGE Rönninge, Gammelgården, 26,200, Uttringe m. 42500 (14,3), A. G. Björner.Rönninge, Granborgen, 9,900, A. Nordhem, 12,200, I. Svanberg. 10,100, P. J. stbhs. 15,700, K. B. Malmeström. Björneborg, 14,100, A. Thunbergs stbhs. Augustenhill, 9,300, J. I. Vettersson. 12,100, O. M. Hamner. 20,400, G. M. Schwanbom, 17,000, J. G. Forsell. 29,800, T. G. Svednsktorp, 35,000, E. Hebbels stbhs. 14,900, H. M. stålbrand. 1210 m. fl., 8,400, Rönninge mun.-samh :e. Bergtorp, 19,700, L. C. Andersson. 14,600, K. A. mans stbhs. m. fi., 28,700, G. der. 31,700, C. 7,800, C. F. gren. Ljunghem, 13,700, G. Johanså'uresta m. fi., 20,500, G. F. Törnberg, m. fi., E. A. Lindblom. 84,600, Å. V. son. 44,500, E. M. Pettersson. Talludden, 37,900, L. Villa valla, 14,000, O. V. ström. m. fi., .27,doo (12,1), R. A. Manhem, 6,600, E. S. marlund. Dånvik, 14,100, M, stedt.Rönninge, 21,800, G. A. , P. Hj. AlmA. V. Österberg. Granberga, 15,300, G. E. Wretlund. 1--2, 21,600, A. J. Andersson. , m. m., 25,900, M. ö. E. Geijer. 17,200, A, -J. tafson. E. Ruus. Vilan 1—2, 40,000, G. A. Eklund. Rönnebo, 25,400, P, G. Peterson. d:o, 26,000, E. 21,400, 1. Claesbo, 10,900, S. Sejlitz. Sundsborg, 36,000, B. Andersson. Dungen, 8,400, A. Wiegandt. 14,400, S. E. Lundqvist. Liljekullen, 6,000, S. G. Berg•qvists stbhs. 1121 m. m., 18,200, Anna Andrén. 30,000, O. G. Tell. 11,600, M. Ch. Ekström. solvik, 5,900, H. M. 1133, 12,900, A. G. Anderssons stbhs. Gustavsberg, 9,000; H. K. Karleson. Fridensberg,' 16,000, Ruth Boet, 14,900, E. 'S. Bergman. 29,000, A. tafson. 1156, 10,200, G. Hedenström m. fl. Bergenhof, 10mo, A. G. 7,000, A. son. Gunnebo, 17,400, G. Carlsson.Röset, 9,900, A. V. Aa.strup. Axeltorp, 6,700, S. O. Öster. Nordanskog, 20,700, A. Wennerstrand. 9,400, A. 6,600, J. 1. Ulrich. 7000 R. Bennström. 1817, 8,000: O. A. Romberg. 18,800, G. D. Cedergren. m. fi., 57,700, E. Birke. 28,800, E. G. Strömsta, 23,400, K. B. Ström. 12,600 (6,3), Tyra lander. 16,300, G. 1. Eliasson. 16,100, A. E. Anderson. 17200, S. E. Larson. Uttringe 15, Bergalid, 34,200 (5,4), Sten Bergman. Salarp, 12,900 (3,3), Rolf derson. d:o, 36,600 (3,6,) saml, Andreaskyrkan. Tunadal, 37,800, F. M. Karlsson. Framnäs, 41,100, Stat. järnv. Björktorpet, 30,400, M. o. S. B. Furuborg, 52,100, Anna S. Wiström. Hällfors, 15,700, E. Thörnqvist. Granliden, 37,500 (1,5), A. Skoglund. 18,100 (IP), O. Svensson. Bergvik, 15,000, Bo J. m. fi., 82,300 (8,2), Edwin Jordan. m. fl., (16,2), J. E. Björk. Ekbacken m. fi., 46,300 (8,4), Lindman. m. fi., 46,300, A. M, ninger. 28,700 (3,2), M, Landin. » 72,800 (18), A, sander.13,300 (1), Sundin. Rosenlund, 17,000 (2,2), W, Ericsson. Vingårda, Älgerud m. 124,600 (15,5), A, Lagrelius stbhs. 31,400 (1,9), C. O. Anjous stbhs. 28,700 H. Tham. 28,500 (2,1), N. O. Gustafsson. IW, 12,700 (1,1), G. M. kvist. 197, 12,500, J. Dahlhoff. Dalstugan, 9,900, E. G. Eriksson. 26,300 (1,6), A. Nebel. 13,400, S. E. Engberg. Rosenborg, (3,9), K. S, Ambrosiani. 21,600 (1,1), Eworth. 15,300 (1,6), G. P. gren. (1,7), Weyhe. Lundby, 25,800 (1,6), A. E. Larsson. Poppeholm, 30,800 (1,3), I. A. Bodstedt. m. 24,100 (3), K. E. Johansson, 19,000 (3,6), D. A. Engström. m.fl., 42,800 (72, J, lander. Eskilsborg, 42,900 (8,4), Anna M. Üttranäs, 33,900, Åke Thunberg. 15300, V. Lindroth. G. O. Wickberg. Annelund, 1. ner.. Stenkullen, 38,900, D.

sid 656-657

8.14500, K. A. Grindtäppan, 10,500, F. Malm. Ekhamra, 11,400, I. Österberg. Stegeborg, 13,600, H. S. Pettersson. Haga, 14,000, B. L. Melander. Björkebo, 14,400, A. L. Lithén. Cintra, 18,100, M. Ericson. Höjden, 9200, stbhs. 39,900 (1,5), T. Ernstberger. Stenhamra, 9,300, G. T. F. Strand. Stugan, 7,500, H. M. Johansson. Hygiea, 14,600, C. A. V. Aggström. Skogstorp, 16,900, E. J. Meurlins stbhs. 33,500, E. G. Särnblad. 23,200, L. M. senqvist. Baggås, 17,600, C. F. Wennström. Vännebo, 10,800, P. O. Svenssons stbhs. 19,600, 1. E. Nygren-Bonnier. Björkdalen, 25,700, Anna Månsson. Lilla 20,000 7,600, Söderholm. 10,600 (1,4), E. O. Nilsson. 26,800 (1,5), E. Dingel. 17,000 (1,4), A. landers stbhs. 10,200, G., 1. 0. G. Wennerberg. 29,000 A. E, Lindqvist. Adolfsro, 6,500, G. Gustafsson. Fagerås, 13,600, E. Krautmeijer. 12,100, G. marfeldt.10300, K. O. Uttringe, Alphyddan, 10,900, A. Åstorp, 8*200, K. Hj. Jonsson. Solliden, 13,000, A. Eriksson. 5,700, T. E Vikner. m. fi., 13,300, Gunh. Johansson m. fl. 9,400, K. S. Abrahamsson. 9,400, E. J. Larssons stbhs. Hagaberg, 17,600, G. A. derlund. 18,900, A. J. nerberg. 13,400, A. E. Lindbergs stbhs. Solklint, 9,200, C. J. Lundgren. Filmsborg, 14,400, S. E. Film. 27,500, E. S. hem. 13,700, K. V. Wahlqvist. m.fl., 15,200, A. G. Wahlqvist. Berga m. fi., 31,900, A. F. Svensson. 19,900, A. G. Andersson. 19,700, E. lin. Lunde, 28,300, E. B, Thörn. Annero m. fl., 20,600, G. N. Nykvista 6tbhs. 20/200, A. E. Eriksson. 15,800, M. Gauffin. m. 27,400 (1,3), B. H. Engberg. Gunnarsro, 6,700, C. Curtenius. Rosenhill, 10,900, G. A. Elge• ryd. Sofiehill, 18,200, E, D. Olsson, Bergsta, 12 000 E. Olsson, S, M, ström. 6,100 (1,2), N. S, Ilellner,Uttringe, Hagsäter, 14,900, G. A. H. 20,900, T. G. Lugnet, 6,100, A. E. Jonason. City, 12,100, K. B. Axelsberg, 6,500, A. V. Larsson. Charlottenberg, 37,900, Anna M. Becker. m. m., 14,400, K. E. Engström. Hemgården, 35,000, Byggn.fören. Hemgården. 1331 m. fl., 5,700, Anna G. Andersson. 9,100, D:o. 13500, H. V. tius. m. fi., 13,800 (3,85), F. Benzinger. m. fi., 15,100 (3,93), D:o. m. fi., 22,900 (7), D:o. 5,900, H. M, Augustsson. Solgård, 12,000, Eva Skottsborg. Ekeby, 7,400, P. son. Hemgården, 18,300, K. E. dersson. Vårhaga, 13,200, E. A. 10,000, B. K. son. Sörbacka, 8,200, A. E. Jonsson. 19,100, E. Engberg. 24,700, V, Wahlström. Blommendal, 12,500, V. E. m. fi., 12,100, C. monsson. m. fi., 14,700, A. T. berg, Gunnarstorpet, Ve A. Schwartz. 32300, G. Magni. Uttringetomten 5, 10,400, F. S, Johnson. 9, 18,000, L. 42Uttringe,500, A. Lunds Larson. Björntorp, 11,500 (1,9), J. E. Johansson. d:o, hus, 5,000, R. Lundh. Granåsa, 21,500, C. A. Sundblads stbhs. 27,300, G. 11. sundborg. Solhem, 11,900, A. I. Lind Lillhem, Rosstorp, 36,400, G. E. Klasson. Olofsberg, 24,400, J. Nilsson. Solberga, 15,700, O. T. Dahllöf. Fjällborgen, 29,400 (1), G. Högqvist. Rönntorp, 12,700, J. H. Damm. Brattås, 25,300, 1. 0. E. Edin. Skoghem, Granbo, 38,300 (1,1), H. U. Ruus. 20,600, E. Eriksro, 10,100, S. Olsson. m. fi., 21/500 (1,9), K. Ramströms stbhs. 1174, Sjövrcten, 20,300 (1,4), M. Liljefors m. fl. Björnbo, 35,200 (1,7), Inga von Bahr. m. m., 29,800 (9,6), T. Holmgrens stbhs. m, m., 50,300 (75), C. G. af Klintberg, 1180 31,800, Svenska Folkdansens vänner. 42,800 (5,6), H. E. Söderström. Tullhög, 13,400, 13. Strassun. 24,200, E. M. Johanson. Brantvik, 22,600 (2,5), J. Bergman. Edvinsborg 17,300, M. P. Gredahl. Solhöjden 25,700 (1,8), G. Wiman. J. E, ström, I
 

sid 658-659

SALEM 659
Salems socken. Svartlösa härad. 2,169 inv. Areal 6,341 har, åker 1,271. Postadress: Rönninge, där ej annorlunda är utsatt. Närm. järnvägsstationer: Rönninge, Södertälje, Tumba o. Uttran. Poststation: Rönninge (se Rönninge mun.-samh:e). Telefonstationer: Rönninge (Norsborg, Södertälje o. Tumba).

Kyrkoherde: G. N. Kjellander. Klockare o. organist: Bertil Olsson, Salems kyrkskola. Folkskollärare: Bärnh. Bärgström, Högantorp, Pa Södertälje; Bertil Olsson. Småskollärarinnor: Hilma Blom, Salem; Karin Pettersson, Högantorp, Pa Södertälje. Ordf. i komm.-fullm.: E. Birke. Ordf. i komm.-st.: Gust. E. Carlsson, Sjöviken. Ordf. i komm.-nämnden: E. Birke. Ordf. i barnavårdsnämnden: Alfred Engqvist, Solvik, Pa Södertälje. Ordf. i fattigvårdstyrelsen: Rolf Lagergren. Ordf. i pensionsnämnden: Gust. E. Carlsson, Sjöviken. Ordf. i taxeringsnämnden: Lars Westerberg. Nämndemän: Georg Janson, Hallinge, Pa Södertälje; Gust. E. Carlsson, Sjöviken. Överförmyndare: Gust. E. Carlsson, Sjöviken. Kyrkovärdar: Georg Janson, Hallinge, Pa Södertälje; Gunnar Högquist. Skiftesgodemän: Alfred Engqvist, Solvik, Pa Södertälje; Ewert Gustawson, Fågelsta gård. Fjärdingsman: Bengt Svanberg. Auktionsförrättare: Bror Sundbl ad. Sjukhus: Söderby sjukhus, Pa Uttran, äg, Stockholms stad; överläkare o. styresman Alf Gullbring; överläk. Janne Leffler; syssloman Nils Herrman,m. fi., 7200, A. E.Kommunalkamrer: Per Almqvist. Brandchef: Carl Johansson, Hemtorp. v: d:o: T. Frick. Skogsbrandfogde: R. J. Axelsson, Ekbacken, Pa Södertälje. v. d:o: Evald Halvarsson, Söderby, Pa Uttran. Skogvaktare: Nils Lager, Övre Söderby, Pa Uttran; Harald Silén, Lideby, Pa Södertälje. Ålderdomshem: Salems; förest:a frkn Greta Lindberg. Bilstat.: Göte Bergström, Sven Öster. Åkare: Walentin Jansson (Viksberg), Pa Södertälje. A Johansson (Andersboda), Pa d:o. Handlande: Viksbergs livsmedel & detaljaffär (Ossian S. Berge), div., Pa Södertälje. Hantverkare m. m.: Sollidens hönsgård Hönserier: (Erik Andström), Pa Södertälje. Viksbergs fjäderfägård, Pa d:o. Målare: Herman Andersén (Skogsro). Trädgårdsmästare: Hilding Andersson (Älgbacken), Pa Södertälje. Ossian Berge (Fridhem), Pa d:o. -H. F. Johansson (AnB. dersboda), Pa d:o. --lund d:o. K. E. Pettersson (Solhem), Pa d:o. Paul Rask (Folkesta), Pa d:o. -—Harald Wissén (Furulund), Pa d:o. David österlund (Bergshyddan), Pa d:o. Egendomar: Bergaholm 11 m. fl., 126,600 (222—107), Stockholms stad; arr. Ax. Johansson, Pa Södertälje, m. fi., s. 832,100 D:o, gård, 189,900 (368—178), D:o; arr. Ewert Gustawson.fl 46,400, Uttringe, 18,400, A. Carls. Mosberga, Hemtorp, 27,200, C. Johansfl 29,400 (3,1), son. C. Johansson. , Solgården, 12,600, L. E. Fryckstrand. , 1—2, 29,500, C. V. Westberg. 1—2, 20,500, J. A. Berggrens stbhs. 18,300, A. M. Hagberg. Dånängen, 15,300, E. M. Sandalll. Gullebo, 10,800, L. G. Pettesrö., 15,400, E. M. Wallberg. Bergshamra, 11,200, G. H. Gustafson. 12,000, S. B. Petiterson. Bergstigen, 10,800, P. E. Netterman. 32,000, M. L. Propst. Uppåkra, 14,000, J. G. Rosen13,600, A. M. Korduner. Graninge, 12,900, E. S. Neander. 8,000, 1. M. son. Björkås, 17,600, S. Åkermark, 27,600, M. G. sandberg. 17,400, K. H. Bergtorp, 6,800, G. Bergman.Beijer. fl 18,800, R. N. Green. 1577, 5,900, F. Oskarsberg, 12,100, J. E. Gustafson. 8,900, H. Anderson. m. fi., 11,300, F. Söderlindh. m. fi., 13,500, A. Israelsson. 32,800, E. N. Ahlberg. 12,200, C. F. lunds stbhs. 17,800, E. 13,800, B. C, berg. Solvalla, 9,600, J. 'E. Carlsson. 9,500, H. O. Sandberg. m. fi., 15,300, A. Ph. Kaplan. 1620 22,100, G. Söderbaum. 28,200, E. M. Bolin. Skogstuna, 8,400, S. Ohlsson. 17,800, K. H. blad. m. fi., 9,000, A. G. ström. Uttringeberg, 14,000, T. Fredlund. 9,000, S. F. Berlin. 16/200, S. E. Holmström. Claestorp, 10,600, O. Skoog. m. fl., Sörliden, 50,000, J. A. Bohlin. Rönninge gård, 173,300 (22,6), Frälsningsarméns förlags Aktb. Rönninge 172 m. fl., 14,400, Rönninge Aktb. » m. fi., 8200, D:o. m. fi., 6,600, Fast. Stockholm. » 1299, 31,100, Rönninge Cen• trallokal Aktb.1—2, 21,500, B. Enocksen. Vedinge m. fl., 31,900, H. Wedin. Ekebo, 8,700, G. S. Andersson. 12,600, A.E. Beijer.
 

sid 660-661

SALEM
SALEM 661 gård, (201,6—96), Stockholms stad; arr. Janson, Södertälje. 29,300 (12—10,8), D:o; arr. N. Johansson. 9,400 (8,5—7,5), D:o; arr. Karl Adolfson. 35,600 D:o; arr. Einar Linden. Nytorp, 15,900, s. 2,000 (19—5), Nytorps tomt Aktb. Iljålmsiiltra IS m, fl., 27,000, s. 4,100 (35,5—12,5), A. F. Svensson, Pa Södertälje. 9,400, s. 300 (3,7— 1,5), Olsson, d:o. » Bergtorp, 7,600, s. 2,600 (24— 4), Edwin Jordan. I-Iästhagen m. m., 40,000 (25,9— 15,5), Sthlms stad; arr. And. Svensson, Pa Södertälje. Högantorps säteri, 347,700,s.101,100 G. J. Sahlin, Södertälje. Högantorpstomten 1, Svalängen, 15,100, s. 400 (8—4), David Hansson, Pa Södertälje. 2, Hagaberg, 15,500, s. 700 (10 —4), D:o, 3, 17,800, s. 1,100 (16—7,5), J. A. Johanson, Pa Södertälje. 7, Furulund, 9,100, s. 200 (3,5 —2), K. A. Wisén, 8, Torpa, 10,400, s. 100 (3,5— 2), B. Nordlund, d:o. 12, 18,100, s. 600 (9—4,5), O. Lindblom, Pa d:o. 13,Skogshyddan, 6,000, s. 1,600 (8), Anna S, Johansson, Pa d:o. Ladviks säteri, 176,400 (255—134), Sthlms stad; arr. C.-E. Wallenbeck, Pa Södertälje. Ladvikstomten 8, Persboda, 17,300 s. 2,000 C. F. An-' derson, Pa Södertälje. 2, Ekbacken, 17,100, s. 1,800 K. J. Axelsson, d:o. "7, Andersboda, 26,400, s, 1,200 H. F. Johanson, d:o. Ladvikstomten 9. Solvik, 17,400, s, 11, Lindesborg, 15,000, s. 700 E. V. Andersson, d:o. 12, 17,400, s. 1,800 (22,7—7,5), Artur Johansson, Pa d:o. 13, Vreten, 14,000, s. 1,000 (16 —5,5), Sven Carlsson, Pa d:o. 14, Bredängen, 14,500, s. 1,000 (13,3—6), K. S. Erikson, d:o. 15, Bergåsa, 14,600, s. 1,200 (14,5—4,5), Ax. W. Lundgrens stbhs, Pa d:o. 17, 17,000, s. 1,900 (20—7), A. Andersson, Pa d:o. Loringe, 31,600 (18,3—18,5), Sthlms stad; arre Fru Lisa Malmberg. Öxelby, 53,100 D:o; arr. » Glasberga krog, 9,300 (10,1— 4,2), D:o; arr. Einar Carlsson, d:o. Sättra, Bockholmssättra, 128,100, s. 40,300 Märta H. Nordmark; befalln.-man E. Carlsson, Pa Södertälje. gård, 91,300, s. (114,5 —42,5), Stockholms stad; arr. Georg Jansson, Pa Uttran. 11, Strålsnäs, 36,400, s. 7,400 (56—13), Gunnar Engqvist, Pa Södertälj e. » 12 m. fl., Ängsbacken, 19,700, s. 4,600 (37,3—6), K. A. dersson, Pa d:o. Talbyläg. 2, Lillsved, 15,500, s. 1,000 (15,3—5), C. A. Engqvist, Pa Södertälje. » 3, Sweden, 17;900, s. 1,200 (18 —8), N. B. Karlsson, Pa d:o. » 8, Skogslund, 13,200, s. (12,5—4,5), Knut Hammarlund, Pa d:o. » Solbacken, 12,600, S. 1,500 (14,5 Yngve Engqvist, Pa d:o' Talbytomten 4, Lorentzberg, 14,900, f s. 1,000 A. Ch. Widén, Pa Södertälje,22, Mellangård, 22,300 13), Sthlms stad; arr. Sten Rudin, Pa Södertälje, » 23, 44,700 38), D:o; arr. Erik Reinholds» 24, Thaiby, 37,400 D:o; K. E. dersson, Pa d:o. m. fi., 12,000, s. 9,100 (53), Curt Wirström, Pa d:o. » 233, 13,800, s, 11,700 (44), D:o. Viksbergs säteri, 201,600, s. 39,900 (319—50), W. Fellenius; insp. Hurtig, Pa Södertälje. Viksberg, Bergdalen, 10,300, s. 500 V. 1. Wahlstedt, Södertälje. gård, 144,600 (212—105), Sthlms stad; arr. Hj. Hultgren, Pa Norsborg. Annan fastighet: 18,500, Ruth E. Hellberg. » Grangården, 16,500, Alice T. Qwist. » 12,200, G. E. ger. » 12,700, K. O. qvist. 120, 9,400 Edit S. Håkanson. 5,700, Anna T, Johanson. » Marielund, 8,100, E. Mokvist. Hjälmsättra 16, 7,300 (1,3), Anna E. Almqvist. Högantorp, I-Ivitsand, 47,500 (17,5), O. E. Olssons stbhs. 6,000, A. M. T. Jansson. » 12,400, Harald Wissén. 9,000 (1,7), B. Ladvikstomten I, Solliden, 33,600 (3,4), Erik Andström. » 3, Fridhem, 11,500 (1,4), Ossian Berge. 4, 17,200 (1,7), 1). T. Österlund. » ö, Solhem, 11,400 (1,8), K. E, Pettersson v Ladvikstomten 6, Rosengård, 7,000 (1,4), Ida V. Qvarnström, 16, Folkesta, 10,700 (2,3), Paul Rask. Ladviks egnahemsomr., Torslund, 6,000 (1,95), A. » d:o, Nyboda, 5,400, S. Osmén. Lideby, 12,200 (1,1), Sthlms stad. Skårby, 77,200 (77,4), Sthlms stad. Säby, Skogås, 18,000, B. Jonssons stbhs. Skogsro, 15,700, H. E. Ander• sén. 58,400, Prästgård. 20,500, K. A. Johansson. Vilhelmsdalstomter, 12,500, Sthlms stad. 10,200, N. M. Möllersten. Hamra, 16,400, A. son. 16,200, K. V. son. Lillebo, 10,000, G. son. Sälggården, 10,700, Karin Sellman. 81, 6,500, Sven Sellman. 91 m. m., 22,200, H. Eriksson. 2 hus, 30,000, M. 11. Nordmark. 17,200 (2,1), Sthlms stad. Talby 115, 17,000, J. S. Anderson. » 232 30,000, Curt Wirström; » 211, 6,900, H. Söderholm. 21500, E. J. Petersson. » 101000, A. Jonson. 9,200, O. V. 227,' 000, E. Alde. » 228, 8,OOO, T. F. Sjögren. Vällinge, Fiskartorp, 8,000 (I), Sthlms stad. » huvudbyggn., 75,000, D:o. » -förv.-bostad, 25,011), värnsfonden. 12, 9,000, J. H. ströms stbhs. Banv,-stugor 119, 121, 9,000, Statens järnv.

sid 662-663

Ej Rönninge............. men det var några rader på sidan med Rönninge../Valter

SALTSJÖBADEN
SALTSJÖBADEN Ordf. i komm.-st.: Vict. Mattsson; Köpm.-fören. ombud: C. S. v. ordf. V. Brattberg.Söderby, sjukhus, kommun. Saltsjöbaden. Köping (3,603 inv., areal 840 har), inom Södertörns fögderi, Södertörns domsaga, vid Stockholm— Saltsjöns järnväg, 15 km. fr. Stockholm. Ångbåtsförb. med Stockholm, Dalarö, Eknäs, Gustavsberg, Ingarö, Muskö, Nämdö, Tyresö o. Värmdö. Kommunalo. landstingsskatt pr 100 kr. inkomst: 7:90. Järnvägsstat.: Saltsjöbaden, förest. I. R. Boström. Järnvägshållplatser: Igelboda; Neglinge, förest. J. Flygare; Ringvägen, Solsidan, Tattby. Postexp.: Saltsjöbaden I; postst.mäst. Carl O. F. Säfström. Poststation: Saltsjöbaden II, förest. fru G. Nordén. Telegr.o. telefonstat.: kommissarie frkn Ester Wikström. Telefonstat.: Saltsjöbaden. Landsfiskal i Nacka distr.: Lars B. Wæsterberg, Stockholm. Kyrkoherde: vakant. Organist: Albin Rude, musikdir. Samskolan : Inspektor: professorn Bertil Lindblad. Styrelse: Sven Grauers. Fil. Dr, ordförande. Rektor: Åke Bergh, fil. dr. Lärare: Torsten Svensk. fil. mag., lektor; Gunnar Lindberg, fil. lic., lektor; Ragnar Sobel, fil. dr, lektor; Stig Håkanson, fil. lic., e. O. lektor; Erik Holmgren, fil. lic. e. o. lektor; Torsten Setterberg, fil. lic. e. o. lektor; ErikBerggren, teol. lic., fil. kand Albin Rude, musikdir.; Cato, slöjdlärare; Åke Hammer gymnastikdir., löjtn.; Ilild Svet nonius, P. 11. S. Lärarinnor: Elsa Meurling, S.; Edit Wik, 11. S.; Gyllander, II. S., bibliotekarie• Elsa P. H. S.; Tora Lind'skog, P. Ti. S. gymnastikdir. Hillewi Paulin-ilontelin, fil. lic.; Maj Lundén, fil. mag.; Ingrid Hansson, fil. mag.; Ann Marie Ericsson, fil. mag.; Marie-Louise Wernstedt-Jansson, fil. mag.; H. S.; Birgit Norlind-Björkman, fil. mag.; Signe Cedergren-Eriksson, gymnastikdir.; Edith Welinder, II. S.; Margit Kaijser; Hedvig Palmgren; Elsa Willny. Folkskolan m. m.: Överlärare: A. Eriksson. Folkskollärarinnor: frkn Maria Kjäll; Milly Nordmark; Febe Wickmark; Dorrit Henninge. Småskollärarinnor: fru Scholander. frkn Ingeborg Svensson; frkil Lundin; Karin Pira. Slöjdlärare; träslöjd: A. Eriksson; kvinnlig slöjd: frkn Westlund. Koop. förbundets studieavd., Vår Gård. Rektor: Harald Elldin. Lärare: fil. kand. 1-1. Sohlenius; fil. kand. Henry Willny,' Lars Hugo Paul mén; Ivan Larsson; E. Brännström. Husmoder: frkn Nilsson. Köpingsläkare: Erik Larsson. överläkare vid Badhotellet: C. G. Danielson, Prakt. läkare: Carl Gentz. Tandläkare: Gustav Andersson, Gösta Blohm. Distr.-barnmorska: frkn Brita Lundberg. Distr.-sköterska: Elin Gustafsson. Hemsyster: frkn Ragnhild Hjorth. Ordf. i komm.-fullm.: V. Brattberg: v. ordf. Vict. Mattsson.Ordf. i komm.-nämnden: Vict. Mattsson; v. ordf. H. Skoglund. Ordf. i barnavårdsnämnden: överlärare A. Eriksson. Ordf. i brandstyrelsen: målarmäst. H. Wahlberg. Ordf. i byggnadsnämnden: ing. E. Brolin. Ordf. i fattigvårdsstyr.: dir. Aug. Percy. Ordf. i hälsovårdsnämnden: dr E. Larsson. Ordf. i pensionsnämnden: Konstans Nilsson. Ordf. i valnämnden: I:sta distr. dir. G. Kahm; 2:dra distr. dir. Aug. Percy. Arbetsledare: ing. G. Thor. Auktionsförrättare: S. Krumlindo. Barnavårdsman: C. G. Hagberg. Bibliotek: Folkbiblioteket; tekarie: frkn Wik. Brandchef: Harry Dahlberg. v. brandchef: David Svärm. Gode män vid laga skifte: kon. torsbitr. E. Lindström; dir. Aug. Percy. Kommunalkamrer: W. G. Westesson. Kyrkovärdar: dir. Aug. Percy, konduktör Reinhold Fernlöf. Saltsjöbadens luftskyddsfören.; Birger Nylund, ordf. Nämndemän: V. Mattsson, Aug. Percy. Poliskommissarie: C. S. W. Krumlinde. Polismän: G. H. Skoog, G. Landgren o. B. Hörnfeldt. Sjukkassa: Saltsjöbadens erkända sjukkassa; ordf. Robert Lundvall; kassör H. Wahlberg. Upptag Edra lån iKrumlinde. Revisorer: S. N. Bergkvist o. Lennart Ekström. Gruvgården—Fors järnv. aktb. 1911; 300,000 100 kr.; vkst. dir. Otto Walden. Tidning: Saltsjöbaden, en gåug i veckan. Badhotell med sjukvårdsverksamhet:: Aktb. Saltsjöbadens badhotell (1900) 1936; aktk. 155000 å 100 kr.: överläkare C. G. nielson. Hotell: Grand Hotel Saltsjöbaden o. Sommarhotellet, äg. Saltsjöbadens hotell aktb. 1916; aktk. 250,000 1,000 kr.; vkst. dir. Nils Olof Bruce. Barnhem: Barnhemmet LillstuBarnpension Solhem gan. (Maja Åström). Pensionat o. vilohem: Adelsförbundets hem. Barnekow, Grand pensionat. Barnpension Solhem (Maja Åström). Bellevue, pensionat (H. Lundin). — Aina Löhrman. — Pensionat Thamska villan (A. Comstedt). — Saltsjöbadens pensionat o. vilohem (E. Wretman). —Saltsjöbadshemmet (Hanna Solgården (Sven Byström). A. Dahlström) (Neglinge). Solsidans vilohem (Anna Björk—-Syster Gerdas gästlund). hem (Gerda Rehn). Sjukhem: Saltsjöbadens sjuko. vilohem (Ruth Lindmark). Solsidans gästhem (Gerda Rehn). Restauranger: Grand Hötel Saltsjöbaden (se ovan). -— Grand restaurant Saltsjöbaden (å Restaurangholmen), äg. Saltsjöbadens hotell aktb. (se ovan). Skogvaktare: C. W. Ekdahl.
STOCKHOLMS LÄNS SPARBANK. Insätt Edra pengar i STOCKHOLMS LÄNS SPARBANK. Huvudkontor: Drottninggatan 39, Stockholm. Telefon Namnanrop: "Länssparbanken".

 
       
       
       
       
       
       
       
       
SLUT
Uppdaterad   2015-02-27 19:20 av Valter Isander
       
       
Fotograferat dokument av Valter Isander, Rönninge, 2014-
För inlagt materials korrekthet kan jag inte garantera.
Valter Isander, Rönninge, valter@isander.se