Gustaf Isander

Grafiker och kypare

1863-1929

[Anmäld av Valter Pettersson Isander, Rönninge, sondotterson till Gustaf Isander(-Ragnar Isander-Maud Isander-Valter)].

Gustaf Emil Isander representerar brytningstiden mellan handens avbildande och maskinens efterliknande.
Han skapade en handfull grafiska blad, kända för sin oerhörda noggrannhet, men samtidigt personliga bildstil.

Hans produktion inskränker sig till ett tiotal torrnålsraderingar med stockholmsmotiv samt några blyertsteckningar.
Metoden var en nål i en kork samt radering av graden som uppstod kring "repan".

Hans "litterära verk" är en samling tidsminnen ur hans liv - "Huller om buller - men sanning", ej publicerade, se nedan.

Var det hans ledstjärna - sanning? - Att efterlikna det väsentliga i det blicken såg - det sanna, rensat från påträngande detaljer. Han skulle inte ha känt sig hemma i dagens Stockholm med dess kakofoni av lampor, skyltar och fordon.

Gustaf Isander levde under små ekonomiska omständigheter, men hade tydligen den brinnande stjärna, som en konstnär, en författare, en vetenskapsman, en skapande människa måste ha som ledljus.

Nationalmuseum: Minnesutställning över konstnären Gustaf Isander. 5.11.1929–31.1.1930

Utställning på Stockholms Stadsmuseum 1981 med minnesskrift; Isanders grafiska blad har inköpts av bl a kung Gustav V, British Museum, The Contemporary Art Society, England och Nationalmuseum i Stockholm. På Stockholms Auktionsverk och i konstbutiker finns ibland hans verk. 2004 - 86 verk överförda från N.M. till Mod.M. Stockholm, TMS-basen.

Hans Majestät Konungens grafiksamling
11/5-30/9
  2005 på Grafikens Hus, Mariefred.
ingår bl a Gustaf Isander

Här nedan visas ett par av hans mer kända verk - Stortorget Sommardag (1921) och Expansion (1922).
Andra kända blad är Lennart Kahn (
på Kahns Bierstube Stockholm) (1918), Västerlånggatan, Gäddviken med trolldalen sett från Sikla (1918) Finska kyrkan, Frimurarebarnhuset Kristineberg Stockholm (1918), Frimurarebarnhemmet Kristineberg Stockholm (1918), Stortorget Vinternatt (1919), Glasbruksgatan gårdsinteriör Stockholm (1920), Kungliga Slottet Stockholm, Vaxholm (1923), Birger Jarls Torg (1927) "Utförandet har tagit en tid av 1½ år Gustaf Isander" (G.I:s handnotering på baksidan), Kungsklippan 6 (1925), Ryggåsstuga 300-årig i Stockholm (1924), Söder Mälarstrand (1923), Årsta Holmar (1922) samt Självporträtt.

Gustaf Isander levde 1863-1929. Han var medlem av Grafiska Sällskapet. En av sönerna hette Ragnar Isander, en av dennes döttrar hette Maud Isander, det var min mamma.

Antal besök sedan 1 september 1999:


 

Expansion! Tåget kommer! i tunneln vid järngraven, Stockholm
(nära Södra Station, Södermalm)

Gustaf Isander 1922


 

Stortorget sommardag, Stockholm

Gustaf Isander 1921

Gustaf sålde personligen många blad till intresserade köpare - "var ute med påsen". Ett exempel är när Fredrik M, på Kungl. Vattenfallsstyrelsen på Karduansmakaregatan på Norrmalm, köpte Stortorget Sommardag. Fredrik M brukade, innan han gifte sig, äta på krogarna i närheten, där han stiftade Gustaf Isanders bekantskap. Gustaf kom senare upp på Fredriks kontor och de gjorde affär. Fredrik M var då ca 45 år, Gustaf 56 år.    /Meddelat av Fredriks son Hugo 2011.
 
Tidningarnas omdöme Intyg från Nationalmuseum

 

De två bilderna intill text klistrad på baksidan av Fredrik/Hugos tavla Stortorget.

 

Gustaf Isander, Själfporträtt (med pricken över i!)"Huller om Buller! men sanning."
Utdrag ur Självbiografi, av Gustaf Isander

Några utdrag ur manuskriptet, som skrevs 1927, då Gustaf Isander var 65 år. Han dog 1929.
Innehållet upptar personliga reflexioner från barndomen och från hans vuxna liv i Stockholm.

Hoppfylld

Sagorna

Romantikern

Cynikern

 

Gustaf Isander ritade av gästerna på PB-källaren i Stockholm, där han arbetade.

 


Ur tidningars och facklitteraturens omdömen:

"Särplats...tålamodsprövande teknik...mästerverk av ödmjukt verklighetsstudium och intim uppfattning" (Axel Gauffin, överintendent vid Nationalmuseum, 1925).

"...delikat teknik...fin rikt nyanserad... försynt originalitet och allvar..." (K.A. Dagens Nyheter 1920).

"...priset tas av Gustaf Isanders egenartade teckningar med fina stadsstämningar... utsökt skickligt manér" (Stockholmstidningen 1925)

"... kärleksfullt tålamod och fin personlig känsla... solid ren stämning i Stortorget, sommardag...isolerad plats i vår grafiska konst" (Ragnar Hoppe, Socialdemokraten 1924).

"...skarp, koncis teckning...precisa valörer...mindre iögonenfallande än värdefulla." (Ny Dagligt Allehanda 1924).

"Gustaf Isander sin hårdaste kritiker ....
han upptäcktes av Carl Larsson och Carl G. Laurin" (Åsa Wall, Svenska Dagbladet, 16 april 1981)

Särtryck av Isanders handnoteringar och självbiografi har publicerats av Samfundet S:t Erik.

"Isander var autodidakt ... Märkligast är hans torrnålsgravyrer, .... med omutlig sanningslidelse och minutiös detaljrealism fångat stadsutsikter i Stockholm" (Nationalencyklopedin år 2000 - www.ne.se).

"Gustaf Isander...bör obetingat räknas bland våra främsta grafiker.... Målade bl a några stilleben, t ex 'Före maskeraden' (Mod.Mus.) (Biografisk Uppslagsbok - Svenska konstnärer 2005)".

Namnet Isander - Ur Homeros Odysseus:

Homer - The Iliad and the Odyssey - Sida 67

 

 

Homer - 2006 - 480 sidor - Förhandsgranska
... the best in all the country, fair with vineyards and tilled fields, to have and to hold.

"The king's daughter bore Bellerophon three children, Isander, ... and dismayed upon the Alean plain, gnawing at his own heart, and shunning the path of man. Mars, insatiate of battle, killed his son Isander while he was fighting the ...
 

 

Per-Anders Fogelström - Gustaf Isander:


FramsidaSvenska konstnärer:

biografisk handbok
Skånetryckeriets forlag, 1947 - 380 sidor

 

 

 

 

 


Äldre nordiska mȧlningar och skulpturer:
Paintings and sculptures of the northern schools before the modern period


Nationalmuseum (Sweden), Carl Adam Johan Nordenfalk

 
Nationalmuseum, 1952 - 292 sidor        Sid 157
a selected bibliography, 18th-20th centuries
Lauris Mason, Joan Ludman
 
KTO Press, 1979 - 363 sidor

Artists of the World:
A Bio-Bibliographical Index A-Z
Saur, 2000 - 8021 sidor
"The Artists of the World is a unique register of artists of all kinds, from all periods of history and all regions of the world. More than 500,000 artists are included in this 10-volume reference work. Occupation descriptions are in English but the dictionary also contains a five-language thesaurus.
 

___________
The Print collector's quarterly: Volym 21
Campbell Dodgson, A.H. Stubbs, John H. Bender - 1934
LIST OF ILLUSTRATIONS PAGE ISANDER, GUSTAF A UNIQUE FIGURE IN SWEDISH ART. Expansion 272 The Market-place, a Cold Winter's Night 275 Kungsklippan No. 6 278 The Market-place, a Cold Winter's Night 275 Kungsklippan No. 6 278 The Finnish Church 280 The Market-place, a Summer Day 282 Birger Jarl Square 284 ...
__________
Nationalmusei utställningskataloger
Utgåva 53
Nationalmuseum (Sweden), Nationalmuseum (Sweden).
1935
__________


Connoisseur Publications, Inc., 1937
__________
Svenska teckningar 1900-talet:
en konstbok från Nationalmuseum
Ragnar von Holten
Rabén & Sjögren, 1985 - 210 sidor

Sidan 47 ...... originelle f d kyparen Gustaf Isander.......
Sidan 48 .....Stortorget. Bkyerts 240 x 280 . NMH 105/1961. ....nattvandrare i bakgrunden. Det berättas att Isander på ett ......
__________
Karl Wåhlin, Sven Rinman 1924
"..... den äldre utmärkte amatören Isander, som icke fanns med på utställningen........"
__________
Modern Scandinavian prints
Frances Carey:
Published for the Trustees of the British Museum by British Museum Press, 1997 - 176 sidor.
Drawing from the British Museum's fine collections, this catalog covers 150 works by 55 different artists, principally from Sweden, Norway and Denmark. Includes a general discussion of printmaking in Scandinavia since the late 19th century.
__________
Old master drawings:
a quarterly magazine for students and collectors, Volym 9–10
Karl Theodore Parker
B.T. Batsford, ltd., 1935
__________
Helmar Gustaf Emanuel Eneborg - 1938
A graphic artist like Gustaf Isander is unique in his intimate pictures of Stockholm.
__________


 

 

 


Besök sedan fredagen den 13 febr 2004

© 2001-2004 Valter Pettersson Isander

Mail: Valter Pettersson Isander

Till Valters startsida