Källa frisk och ren!

Vattenkällor som jag har sett, besökt och druckit ur eller känner till
av Valter Isander, Rönninge

Se även Källor med Valter (mobil)

© 2019 Valter Pettersson Isander (© gäller ej kartbilder i länkar)
E-maila din egen källa till denna sida!

Gå till nyaste senaste källan längst ner            Senat uppdaterad 14 februari 2019

Nr

Datum
för senaste inspektion

Namn Plats Vatten, beskrivning

Bild
klicka för större bild
©  Copyright Valter Isander om inget annat anges

Uppgiftslämnare, tips
1

 

 

2000,
juli 2009

Bränntorp skogen, Skaten Skaten, Finspång Norra, Östergötland  Karta

N58,968533° E15,676116°

Cementring i skogsslänt, ca 1,5 m djup, torr vid torr väderlek

 

Valter Isander
2 2009 Skrämma Källa, Skaten,
Östra Närke
Skaten, Finspång Norra, Östergötland Karta Frisk källa i dike, 1 x 1  djup 0,8 m.
Väggar byggda ca 1995, delvis förfallen.
10 meter norr om liten allmän grusväg.
Valter Isander
3 2000 Regnaholm Surbrunn,
Norra Östergötland
Skaten, Finspång Norra, Östergötland Karta Mineralhaltig surbrunn, ca 500 m väster om Regnaholm Slott, ca 50 meter söder om landsvägen. Valter Isander
4 2000 Fru Ottias Tialla,

Botkyrka

Nära Sturehofs Slott i Botkyrka, Stockholms Län, Karta Riksantikvarieämbetet skriver:
Källa, överbyggd av ett hus 3,5x3 m. I golvet ett hål, 0,5 m diam, ned till källan. Ovanför dörren en anslagstavla medinskriften: O. W. T. (vapen) Fru Ottas Tiälla. Det gamla namnet är enligt ortsbefolkningen Mor Ottas källa.
Valter Isander
5 2000 Source de Lison,
Frankrike
Jura, Frankrike Stor källa. Kalkstensgrund. Valter Isander
5 1999 Plombière le Bain,
Frankrike
Plombière le Bain, Lorraine, Frankrike, kurort   Valter Isander
6 1999 Ölångstugan hemkälla, Högsjö,
SV Södermanland
Ölångstugan, Söder om Högsjö, Södermanland
Karta
Torr källa, för djurens (och människors) bevattning Valter Isander
7 2002 Kokälla Haddemon, Högsjö Haddemo mark, Vingåkers Kommun, Södermanland
Karta
Cementring i mark, vattnet rann över cementkanten cirka 6 dm över mark. Under senare år destruerad. Valter Isander
8 1999 Urban Hjärnes Surbrunn, Södertälje kommun (tidigare
Salems Kommun)
Salems Kommun, Stockholms Län
Karta
Gammal källa, känd av Livmedikus Urban Hjärne
Viksbergs källa 1999

 

"Samuel Skragge var brunnsläkare på Sätra brunn, när han inte var med Carl XII i Bender som fältskär. Skragge hittade källan i Wiksberg 1688 och skriver om denna till Urban Hjärne (för godkännande?) som framgår av ovanstående tre utdrag ur 'Sätra Brunn genom 
tiderna.' "
från Anders (Skragge) Lagrelius, 14 dec 2012

Har läst på lite mer om Samuel Skragge, som följde med Carl XII till Poltava och kalabaliken i Bender, där armén efter fångenskap fick ta sig hem på eget initiativ. Samuel kom inte längre än till Lüneburger Heide, där han "hittade" en ny brunn och var brunnsläkare där till sin död.
En annan Dr Skragge finns omnämnd i Agneta Pleijels Drottningens kirurg, men det är allt annat än en positiv skildring
Hälsningar  Anders Lagrelius   12 febr 2013
 

Valter Isander och Ann Pettersson,
Anders Lagrelius
9 2009 Skallkällan, Näsviken,
Hälsingland
Näsviken, Hudiksvall
Karta
Samlingspunkt för ungdomar, man drack och roade sig. Cementrör i mark. Valter Isander
10 2009 Josefs Källa vid Dellen,
Hälsingland
Hudiksvalls Kommun, nära Dellensjön
Karta
Gammal plats med sägen om Hälsinglands förste apostel Josef, som slogs ihjäl här. Promenadstig, Norrboleden, minnestavla, nedbränd slogbod, utsikt mot Södra Dellensjön, gott vatten 20 meter från bilvägen, liten parkering för ett par bilar. Valter Isander
11 2000 Göstas Källa, Breven,
Östra Närke
Brevens Bruk, östra Närke. Längs Ringsbergsleden, SV om Brevens Bruk.
Karta
Fe+ källa. Källan upptäcktes 1835 av Gustaf (Gösta) Andersson, bodde vid Hunneberg i Undantagsstugan.

På Heliga Trefaldighets Dag spelas musik vid källan.


Katr.h-Kuriren
Valter Isander
12 2009 Edvards Källa, Breven,
Östra Närke
Brevens Bruk, östra Närke. Längs Ringsbergsleden, strax väster om Brevens Bruk.
Karta
Kulturlämning. 080-15-6318.
Strax väster om Brevens Bruk.
Valter Isander
13 2001 Säfströms Källa, Skaten,
Norra Östergötland
Skaten, Finspång Norra, Östergötland Karta Skomakare CJ Säfströms torp under Anstorp till 1897 – ruin, vacker plats. Källa 75 m NO. Troligen torr idag. Valter Isander,
Regnakartan
14 2000 Botvids Källa
Salems Kommun
Vid Bornsjön SO spets, Salems kommun.
Karta
Järnhaltig. Har gett upphov till Botvidslegenden.
Wikipedia
Wikipedia,
Valter Isander
15 1980 Springkällan, Rättvik, Dalarna 6 km norr om Rättvik, vid Draggån.
Karta
Borrhåll för olja omkring 1869. Vatten kommer hela året som springbrunn, ej olja. Valter Isander
16 2009 Trefaldighetskälla i Hälsingland &,6 km söder om Sörforsa, Hälsingland, 70 m väster om landsvägen, skylt vid vägen 2009. Karta Mineralhaltig Fe, gott klart vatten smakade jag i handen, det som var under spegelytan av rödglänsande järnhydrat.
 
Valter Isander
17 2009 Oxhagens kallkälla,
Salems Kommun.
Salems Kommun, Stockholms län. Karta
Parkera vid Lundby parstuga, promenera österut 1000 meter på grusvägen. Vid buskaget till söder om vägen går en liten väg upp, norrut. Gå den vägen 80 meter. Till höger finns källan.
KALLKÄLLA
är en vattenkälla, vars vatten kommer från sådant djup i marken att vattnets temperatur inte beror av årstiden. I Sverige är kallkällor vanliga, men varma källor finns inte alls - dessa får sin värme från den inre jordvärmen. Se Källor.
Ann Pettersson
18 2009 Sylvias Källa, SV Södermanland Nysäter, Högsjö, Vingåkers k:n
Karta
Hemkälla. Reservkälla. Sandmark   Sylvia Andersson
19 2007
aug 2010
Jennys källa  i Södermanland Nära Brotorp, norr om Stjärnhov, vid Sörmlandsleden
Karta
Skyltad. Vattnet har en liten bismak. Synlig inblandning av humus efter regn. Jenny Pettersson
20 2009 Källa Håkan - Vreden,
Norra Östergötland
Regna Botten, Finspångs Kommun norra (Skaten), Östergötland. 20 m öster om sjön Vreden.
Karta
Naturlig, 2 x 3 m, växtlighet, smak av humus. Sigge i Botten och Håkan i Botten
21 2009 Sätra Brunn,
Västmanland
Sätra Brunn utanför Sala, Västmanland
Karta
Brunn i brunnshuset.
Klart vatten, något svavelluktande.
Sätra Brunn är en gammal brunn och kurort från 1700-talet. Servering, vackra hus, arrangemang.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sätra_brunn


Utdrag ur "Sätra Brunn genom 
tiderna."    ... Samuel Skragge och Urban Hjärne.
Valter Isander
22 juli 2009 Vålsjö Kvarn Källa Vålsjö,
Ljusdals kommun, Järvsö s:n,
Hälsingland.
Nära (nedan kvarnen, norr om vägen, ut i diket) 100 m från gamla kvarnen i Vålsjö.   

Joppas             Vålsjö Kvarn
Karta                    Karta 

Bitte Aller
23 2006 Gröntjärn Källsjö
Hälsingland
Ljusdals kommun
Karta
Gröntjärn är en källsjö, har inget synligt till- eller utlopp. I naturreservat. Bilväg samt promenadstigar. Vacker tallskog omger tjärnen. Vattnet är grönskimrande, och vattennivån varierar ca 12 m min-max. Valter Isander och Eva Bovin
24 juli 2009 Växbo Lin Källa, Bollnäs, Hälsingland Bollnäs kommun, Hälsingland.
Karta
Källan är bakom linskäkthuset, leds med slang och trärör till turisten.   

 

Valter Isander
25 juli 2005 Lagoa das Furnas heta svavelkällor Azorerna, Atlanten

N37.784260412616
E-25.336844603131

Karta

Bubblande hett vatten med svavellukt av svavelväte. Azorerna är en vulkanisk ö i Atlanten. Bubbelfil   
Valter Isander
26 sept 2009 Bergsvallen, Bärsberget, Lillhärdal, Härjedalen På toppen av Bärsberget i Lillhärdal i Härjedalen
Karta
Fäbod med bevarade hus. Källan är delvis stensatt, grund, en av två källor nära varandra. Belägen i ravin med sandbotten, trädbeväxt, mossa, ris. Klart, friskt vatten med ren smak, utan tagg. Valter Isander
27 sept 2009 Kalklokan
vid kalkugnsberget i Glöte,
Härjedalen
Nära stigen till det 600 år gamla kalkbrottet i Glöte med kalkugn från 1871.
Karta Härjedalen
Lokan (pölen) är en naturlig vattensamling med tillfört vatten underifrån. Inget ytavlopp - vattnet rinner i bräddutlopp genom sluttningens sandmassa. Stilla yta, växtlighet, kan förr ha använts av kritter som gick på skogen. Lokan har inget med kalkbrytningen att göra. Valter Isander
28 okt 2009 Källa Vallavallen, Hudiksvall Vallavallen fäbodby, Hudiksvalls kommun.
Karta

GPS:
Öst 16.8032°
Nord 61.7258°

Källa ("kallkälla anges") med livligt flöde, utlopp till dike-bäck. Cementring med plyfalock, friskt, kallt, rent, gott vatten.
Vallavallen

Filmsnutt Vallavallen
(klicka, öppna, öppna AVI, dvs spela)

Eva Bovin

29 okt 2009 Vägkällan nära Ofärne, Hudiksvall Ofärne sjö, skidanläggning, Hudiksvalls kn. Källan liten, förstörd av vägbygge, men flöde finns kvar. Skylt blå Källa.
Precis söder om Nansjön, söder om vägen, i diket.
Karta
Gott vatten, rent, friskt, neutralt, sandås. Grund källa, sandbotten. Utlopp längs vägdiket.     Sven-Olof Westin, Trogsta
30 okt 2009 Norrkällan i Viala, Vingåker Norrkällan i Viala vid sjön Kolsnaren, Vingåkers kommun, Södermanland.
Karta Hitta.se
N59.0464 E15.9574
 
Gammal källa. Cementring med lock och skopa. Vacker stig 500 meter från Viala (Vingåkers) hembygdsgård (skyltat, men man kan gå fel).
Klart, gott, neutralt vatten,  jämnt flöde året om. Källan renoverades 1996, då ny ring sattes ner, och stenläggning gjordes runt källan.
Mattias Algotson
31 nov 2009 Lennsjövallens källa,
Hudiksvalls kommun
Lennsjövallen vid Lennsjön, 15 m öster om gamla bostaden, 8 m ovanför bilvägen. Karta dit
N62.0186  E16.6033
 
Gammal fäbodvall med källa. För ca 20 år sedan sattes cementring i källan. Trälock. Troligen stor vattentillgång från ovan liggande sandlager i sluttning. Vägbanken ger extra skjuts åt uppflödet - typiskt för källor i dagen. Tony Björklund
32 nov 2009 Fönebo campingkälla, Hälsingland Källa i  stor cementring i gammal ravin. Karta dit
N61.9220 E16.7121
Klart rent intryck. Vatten ur kran ett par meter norr om vägen vid campingen vid sjön   Eva Bovin
33 1921 Pumpen på Stor-torget i Gamla Stan i Stockholm Pumpen på Stortorget, den är numera åter på plats, större formatet. Karta Torrnålsradering 1921 av konstnär Gustaf Isander, Stockholm.

Gustaf Isander benämner i sina memoarer 1928 sådan pump för "vattenutkastare, snobberi anser jag".
 

Valter Isander
34 2009 S:a Ragnhilds Källa
Söderköpings Brunn
Östergötland
Källan finns under hotellets reception
N58.4794, E16.3306
 
S:a Ragnhilds källa, utvecklades till Söderköpings Brunn; kurort startad 1719 av Block, senare von.

"Där någon brunnsgäst skulle beträdas med att sova middag utan intendentens tillstånd, så skall han sakfällas till 6 rundstyckens böter."

År 1684 var källan full - då stod vattnet 1 meter över kyrkans golv.

Sankta Ragnhild, svenskt katolskt helgon, född 1075. Söderköpings och Södertäljes beskyddare.S:a Ragnhilds källa
Valter Isander
35 2010 Järvsöbadens källa, Hälsingland Järvsö, ca 1,5 km väst om pensionatet Järvsöbaden har "alltid" tagit sitt eget vatten från källan uppe i skogen. Vattentaget har dock ersatts av en borrad brunn, men källan finns kvar, brädinfodrad, och rester av stockrören kan finnas kvar.

 

Var är källan? Karta,  ej exakt läge.

Vatten ej provat.

 

Bilderna visar inte källan, utan vägen upp i skogen.
Man kan nå källan via annan väg samt genom skog.

Per och Inger Ångström, innehavare av Järvsöbadens verksamhet

36 jan 2010 Järvsö Prästgårds källa, Hälsingland Järvsö södra utfart, nära prästgården, väster om länsvägen till Bollnäs Karta, ganska exakt.

Vatten ej undersökt.


Allén från Järvsöbaden mot väster.
Källan ungefär vid krysset.
Per Ångström, VD Järvsöbaden
     
37 juni 2010 Botten-Malma källa,
Norra Östergötland
Botten-Malma, Skaten, norra Finspång k:n, 5 meter norr vägen Botten-Malma, i dike Vattentag för djur och folk, cementring i dike, låg nivå juni 2010. Slang polyetylen i botten, bristfälligt lock. För djupt för vattenprov för mig. /Valter

Karta
N 58°57"3'   E 15°39"30'

 
Botten-Malma källa
Maj-Britt Lindqvist, f.d. boende i Botten.
Valter Isander
38 juli 2010 Hångers Källa
Gotland
Skogsdunge NV om grusvägen. Mur med port, skyltar.

Nordväst om Lärbro, 3,6 km bilväg från Lärbro vägkorset, (Skogslund, Sudervange, Hångers).
43 km bilväg från Visby hamn.

 

Gammal känd källa. Gott vatten, klart, kallt, typisk flora nedom källan, berg och lövskog, rastplats med bord, skugga. Naturminne sedan 1969.

Prästen Israel Kolmodin "besökte källan"; han skrev texten till sången Den blomstertid nu kommer.

Karta
RT90:

X: 6411210, Y: 1674934
WGS84:
Lat N 57° 47′ 28″ Lon E 18° 44′ 49″
Decimal:
57.7913, 18.7470
 
Foto Valter 2010
Chris
och
Christer Isander
39 31 juli 2010 Tegnérlundens Fejkkälla,
Stockholm
Tegnérlunden i Stockholms City Har här funnits en källa? Nu rinner kommunalt vatten med pumpens hjälp från bergets topp, ner i poolen. Passa på att titta på August Strindberg och Astrid Lindgren i brons.

Karta (hitta.se)
RT90:
X: 6581857, Y: 1627984
WGS84:
Lat N 59° 20′ 17″ Lon E 18° 3′ 15″
Decimal:
59.3381, 18.0543
 

Valter Isander
40 2 sept
2010
Skrattorps Soldattorp
skogskälla
I skogen 150 m öster om Skrattorp Soldattorp nr 60 "Knektens",
västra Södermanland, 50 m från Närke
Friskt rent vatten, frodig växtlighet. Källan verkar inte ha "kultiverats" av människor. 50 meter från källan flyter bäck som bidar gräns Södermanland-Närke.
WGS84:
Nord 58° 59' 51"    Öst 15° 39' 07"
N 58.9977170171479°, E 15.6519983863312°
Karta (Hitta.se)

Upprinnelsen och nedflödet.
Foto Valter Isander 2010

Valter Isander
41 2000 Husaby Källa,
S:t Sigfrids Källa
Vid Husaby Kyrka, Västergötland Jag minns inte hur vattnet var, men det syntes vatten. Sigge och Maj-Britt Lindqvist var med.

Sägen säger att Olof Skötkonung döptes här, men uppgiften är osäker. Karta       Nord 58.5253°, Ost 13.3809°

"Ett är nödvändigt: att färdas mot brunnar"
Johannes Edfeldt, ur Bråddjupt eko, 1947.
J.E. f.d. Sv. Akademins ledamot, bosatt i Rönninge


Husaby Källa, foto Valter Pettersson Isander
Valter Isander
             
42 2011
april
Mofallskällan Mofallet torp, norra Finspångs k:n, Östergötland Källa i cementring 1900-tal, brädfordrad ram utan lock. söderläge och avrinning mot söder, i f.d. hagmark, nu granplantering ca 20 år.
Vatten klart, gott, kallt, svagt strömmande upp ur jorden.
Källan har använts under 1900-talet i bl a hushållet för boende i det äldre (1700-tal) av de två boningshusen på Mofallet. Källan tidigare troligen ingägnad av stolpar med taggtråd (rester).
Norr 15.70840302,
Ost  58.97256441
Höjd över havet ca  60 m
Karta


Mofallskällan
Foto Valter Isander april 2011
Eugène och Merja Camara, Mofallet
43 2011
mars
Vägkälla vid 210 Länsväg 210 väster om Söderköping, 2 meter norr om vägen, vid diket.
Östergötland
Cementring med lock och trasig handpump. Den kan ha använts för vattning av djur och människor under 1900-talet.
Jag har inte provat vattnet. Vägen trafikerad, svårt att stanna nära.

Sluttningen ovanför är typisk för bildning av källa, i synnerhet om en vägbank skapar vattenreservoar i marken. Karta Höjd ca 44 m ö h
 

Valter Isander
44 2011
27 maj

Ölångsstugans källa

Ölångstugan, 3 km S Högsjö, Vingåkers k:n, Södermanland

Karta

Källa med stensättning och nedfallet trälock, 8 dm djup, klart, gott vatten. Tillströmning underifrån i barrskogsslänt (f.d. odlingsmark med dito rösen) mot söder. Nedan ett utlopp med öppet vatten och vattenväxter.

Ölångsstugan nämns ca 1820. Den tillhör Högsjö Gård. I stugan har författare tillbringat viss tid, Gunnar o Lillie Björnstrand, Matts Rying.Ölångstugan och dess källa.
100 meter emellan. Lagården revs ca 1941 till ved för stockholmarna.
Ann-Kersti Pettersson
45 2011
11 juni

Wårby Källa
Vårby Källa

Vårby, Huddinge k:n vid E4, Fittja backe.

Vårby Allé 45
143 30  VÅRBY

N 59,188728°
E 17,755123°

Karta

 

Källan känd från 1708, av Urban Hjärne, surbrunn, mycket besökt förr. Senare för bryggerivatten.
Området tillhör numera Spendrups Bryggeri. 

Inget vatten i kranen. Brunnskiosken öppen, används delvis till privat skrot.


Bäcken   Kiosken Schweizerhuset
Vårby källa 11 juni 2011


Spendrups Bryggeri Vattenkiosken utan vatten. Kiosken
Foto Valter Isander 2011

Valter Isander
46 2011
22 juli
Bie brunn 10 km norr om Katrineholm, Södermanland,
Sverige

Karta

Lat  59°  5,34' 0"
Lon 16° 12,98' 0"

Bie brunnsort växte fram från 1800-talets mitt, besöktes livligt i slutet av århundradet. Många hus är borta, man restaurerar källorna med paviljonger.

Jag smakade på vattnet som flödade ut under Götiska källans paviljong. Det såg rent ut, smakade neutralt, möjligen regnvatten.

En specialitet var kalla bad, men det fanns även ett varmbadhus...


Brunnsparken

Flöde ur Götiska källan

Kinesiska källan

Varmbadet
Bilder från brunnsparken
av
Valter Isander
den 22 juli 2011

Götiska källans paviljongtak
Valter
Isander
47 nov 2011 Ombergs källor Omberg, Östergötland

Länk Omberg

Vi kan tipsa om tre källor i Östergötland, på Omberg!

Jag och min vän är VÄLDIGT intresserade av vatten och är nog lite före vår tid då inte fler har upptäckt än hur dåligt vatten vi har i våra kranar i Sverige.


Nr 1: Denna källa är inte utmärkt på turistkartan (länk t.h.). På väg upp från parkeringen, vid Hjässatorget, upp till Hjässan, finns en öppen källa. Den är utmärkt på tavlan, där man kan läsa om muren runt hjässan. Detta vatten är inte testat, vad vi vet, men det är gott och vi har inte blivit dåliga av att dricka vattnet. Men får filtrera bort växtdelar och mygglarver men sen har du ett kristallklart vatten som är mycket gott.

Nr 2: Finns också på Omberg. Den platsen heter Hälle källor och finns utmärkt på kartan. Detta vatten är testat. Det finns anslag vid källan. Den är skyddad av ett trälock, och där finns en skopa att ta vatten med.

Nr 3: Finns också på Omberg. Där har vi inte varit men kolla in kartan. Ombergsliden heter platsen

Nu till min fråga till dig: Har du tips om någon källa nära Linköping? Jag vill kunna hämta vatten regelbundet och skulle vilja ha en källa här i Linköping att gå till.

Vänliga hälsningar
Marie Malander i Linköping
 

Marie Malander, Linköping
48 nov 2011

Källor och brunnar på äldre vykort,
av
Anders Hult

Sverige

Anders Hult har sammanställt och i okt 2011 publicerat gamla vykort på källor och byggnader i källmiljöer i Sverige.

Se Anders Hults fina samling!
Dokument (pdf)

Anders Hult
48.1 mars 2015 Vattenstänk, av Anders Hult Sverige Anders Hult åskådliggör, hur man i Sverige under tidernas lopp har uppfattat och beskrivit källor.

Dokument pdf (2009)

 
49 11 nov 2011 Hågelby Brunn Hågelby Gård;
Botkyrka, Stockholms län
Är detta en verklig källa, eller en konstgjord? Vatten syns, men är det uppträngande underifrån?
Vattnet har jag ej provat, duger nog åt djur. Jag finner ingen dokumentation, den byggdes 1918, när Hågelby byggdes som bostad åt Lars Magnus Ericsson, telefonbyggaren.

Karta

Hågelby Brunn 1918-2011


Paviljong med handpumpen
"BYGGDT UNDER NÖDÅR MDCCCCXVIII"
(1918 är åren då Hågelby Gård byggdes, under 1:a världskriget)
Vattenfallet
Valter Isander, Monica Kempe, Ann Pettersson
50 7 dec 2011 Bergs källa, dvs
Marie-Louises källa
Salems kommun,
nära vägen (S om) vägen från Vällingevägen mot Acksjön

 

"En karl i Vällinge fann källan" - Marie-Louise Hedlund

 


 

Se nr 53 Marie-Louise Hedlund

Nr

Datum
för senaste inspektion

Namn Plats Vatten, beskrivning

Bild
klicka för större bild

Uppgifts-lämnare, tips
51 7 dec 2011 Gustav V:s källa, alias Björn Kallners källa Väster om Tullgarn, norra änden av sjön, mellan vägen och sjöstranden "Gustav V drack sig här otörstig"
Viloplats, bord och bänk, parkering 200 m söder om källan i korset skogsvägar.

Koord N,Ö:
58.9782,+17.5665
Karta

 

 


Sörsjöns södra ände. Foto Valter Isander
Björn Kallner
52 10-11 dec 2011 Söderköping - Tre källor Söderköping, tre platser

Östergötland

Bergskällan, Söderköping
Vykort ca 1906 och fotografi av Valter Isander 2011.
Byggnaden torde ha tillkommit för att länka vatten från ovanliggande källa, ner till samhället. Man kunde hämta vatten ur ett rör strax nedanför "vattenkiosken".
Vattentäkterna nere i samhället blev nog smutsiga av både folk och Göta kanal, som ligger alldeles nedanför "källan".

Även kallad "Trumkällan" (rapport Karin Franson 1935) -
"
...kallas Trummekällan och fordom försåg stadsinnevånarna och deras trädgårdar med vatten ur underjordiska ledningar..." (ur Magnus Samuel Söderstens akademiska avhandling framlagd år 1736 i Uppsala)

Idag lär "källan" förses med vatten från det kommunala vattenverket (som ligger på andra plats i Sverige vad gäller vattenkvalitet).

Litzells Källa
i skogen på Ramunderberget strax norr om Söderköping.

Källan är en källa, men grävdes ca 1980-1990 för att förse snökanoner med vatten i området, ett friluftsområde med många skidspår och backe.

Vatten är otjänligt som dricksvatten för människa. Det finns en cementbrunn med trälock, med lås.

Stig Eklblad, hotellchef på Söderköpings Brunn, berättar dec 2011, att Söderköping tog sitt vatten i denna skogsdunge fram till ca 1950. Oklart när vattentäkten statade. Jag fann inga rester av vattenbruk. Systemet grävdes sedan bort, och gamla trätrummor avvecklades.

Dungen, Fårhagen,
ligger 200 m väster om E22, ca 4 km söder om Söderköping, söder om Ljunga Gård.

Bakom mig syns den gamla järnvägsvallen för smalspåret.

Karta   
Bild  Vattenhämtaren Medeltid
Karta Karta 
Lite källprat o film  ...

På YouTube
Foto Valter Isander 2011
Valter Isander, Rönninge.

Marie Malander (Bergskällan)
 
53 25 dec 2011 Bergs källa vid Brink Salems kommun, Bornsjön,900 m norr om Lundby parstuga.

Bergets norra kant, nära torpruinen Brink, ca 100 m från vägbommen vid Brink.

Karta

Klart, kallt, gott.
Ringa flöde. Grund källa.

Källan kan ha använts av boende och djur vid torpet Brink, vars ruin ligger 100 meter från källan, vid Vällingevägen.

Berg var en man som har bott i närheten och som har sett till källan i många år. (uppgift av Agneta Widén 2011)


Källan vid Brink. Ann, Barbro och Valter var där.

Marie-Louise Hedlund. Barbro Hammar,
Rönninge
54 25 dec 2011 Sandbäcksvägens källa vid Källdalen Nedanför berget nära Källdalen, Sandbäcksvägen 105, NO om grusvägen, i vägkanten

Karta

Litet flöde, vattnet smakar ganska bra, lite unket, kan ta smak av vägen.

Källan har funnit "ganska länge".

Området inventerades 2008 avseende svamp och flora, se Mattias Andersson
samt Naturpärlor i Salem

Anders Lagrelius meddelar följande 14 dec 2012:
"Jag är uppvuxen i närheten av källan i Källdalen. Den ligger på mark som innan 1969 tillhörde familjen (den låg inom det  som vi kallade för hästhagen och som nu ägs av kommunen). Tyvärr är den inte så väl underhållen, men det gäller ju också resten av det område som man av någon anledning nu kallar Ekdalen i stället för Källdalen, som det alltid kallats, och vars bostadshus byggdes av  familjen Åkerstedt. Till fastigheten hörde även en komplett gårdsanläggning med fähus, lider, lada etc, där vi lekte mycket som barn. Min far lät riva dessa hus i mitten på 50-talet och det finns inte några bilder vad jag vet."

 

Barbro Hammar.
Leif Pettersson,
Rönninge.
Anders Lagrelius, Rönninge
55 30 dec 2011 Garnuddens källa Vid sjön Uttrans södra strand, vid Garnudden, vid stigen som går norrut.

Karta
N59.1901,E17.7688
 

Stensatt, träfodrad, ca 1 meter djup, i barrskog, med utlopp i (troligen) grävt dike ner mot sjön.

I närheten låg tidigare en stuga ("torp"), och källan har nog använts av folket där.

Vatten rent, normal smak, neutral smak. Grunt. Saknar lock.


Marie-Louise Hedlund, Rönninge (plats).

Agneta Widén, Rönninge (stugan)

56 20 maj 2012

S:a Catharina Brunn,
Katrina Källa

Lännäs, Segersjö, östra Örebro kommun, Asker

 

Hälsokälla på Segersjö ägor, 1800-tal.
Vacker överbyggnad, källan ren, vatten gott, saknar lock ? Sandjord.
Bil kan köras in på skogsväg, prom 75 m till källan. Fin utflykt. Infart på liten skogsväg, ca 100 meter söder om Lännäs bygdegård - kör sedan 200 meter, parkera vid vägens delning. Promenera vägen till höger, ca 75 meter, öppen glänta.

Position Öst 59.1350°, Nord 15.6148°
Karta

 

 2012


2015

Sylvia Andersson, Nysäter, Högsjö
57 25 nov 2012

Römossens Källa på Stenudden

Stenudden, Nykvarns kommun, Södermanland

 

Nord, Öst°:
59.1797, 17.2603
Karta Google

Källa i slutet av skogsslänt, början av gammal betes-/slåttermark. Används ej numera, flöde året runt. Ej provsmakat vattnet, lersediment i botten

Leif kommer till källan

Flödet åt vänster, djup 4 dm,
gyttja och humus

Gammal slåttermark, förstärkt med beten

Och vem har hälsat på i myrstacken i år?
Leif Pettersson, Rönninge
58 4 dec 2012 Källa vid Näs by i Grödinge Näs by i Grödinge, Stockholms län "En källa av tre-fyra stycken källor, som vi stötte på utmed Grödingeleden, norr om Näs By"

Marie-Louise Hedlund
59 Sept 2013 Björnhults brunn-källa Torpet Björnhult i östra Närke, rivet 1960, tillhör Brevens Bruk.

Ca 4,5 km söder om Högsjö, 800 m väster om landsvägen, grusväg fram.

N58.9795, E15.6649

Cementrör i mark, ursprungligen källa en bit därifrån, 5 meter från bostadshusets grund. Trälock. Bredvid locket ligger en LITER. Vattnet provade jag inte.  

  
Björnhult brunn-källa.  Två vårdaskar.
Foto Valter Isander september 2013

 

Valter Isander
60 Nämns 1937 Söta Pottan
Söta Puttan

Ortnamn
"Södra Fenningbergets fäbodar i Västerdalarna, där fanns en fin källa" /Lillemor Rudholm sept 2013 Gustav Vasa skall ha rastat där, druckit av vattnet och sagt - "Denna källa skall heta Söta Potta!"

Lillemor har bestämt sig för att tro på detta.

Hitta.se Fenningberget
Lillemor Rudholm och Torvald Håtveit
2013
61 Aug 2013 Kallkälla i Färila Färila, Hälsingland, vid älven Ljusnan, ca 100 meter från älven, vid grusvägen ner till badet
 


Hitta.se karta med position

Ej provat av mig. Det rann över kanten. Hästar går i inhägnaden, torde dricka ur källan.
Färila källa, foto Valter 2013
Valter Isander

Ann-Kersti Pettersson

Britt-Marie Aller

2013

62 22 mars 2014 Tjurfällan Bockholmssättra,
Salems kommun.
Stockholms län

 

Ej besökt, stängsel, men man kan klättra (tillåtet) över det på en stege.

ArcGis

Sofi
Valter Isander
63 10 maj 2014 "Blykällan" Tullgarn Väster om Gustav V:s källa (nr 51) Ej provad, ej sedd av mig Valter.
Källans vatten leddes förr i blyledning till Tullgarn. Rester av ledningen kan enligt uppgift ses 2014.

Källa K63 område (se även K51 ovan)
Arcgis och Lantmäteriet karta
Vagnhärads hemb.fören. ordf.
64 14 maj 2014 "Båsenberga hål 15 utslagskälla" Båsenberga, Vingåker. Golfbana 15 utslagsplats Ej testad av Valter. Hasse har besökt Hasse och Valter
65 19 juli 2014 Ellen Keys Källa Ellen Keys Strand, vid Vätterns, söder om Omberg Två grävda, grunda brunnar i stark sluttning, berg. Den ena källan har överlopp till ränna till den andra (något lägre). Båda innehäll vatten, trots torr period i juli.

Ellen Keys hus byggdes 1911 för Ellen.

 


Valter Isander
66 23 nov 2014 Skårby källa

Skårby (forn)gård,Salems kommun, Stockholms län.

Ligger ca 500 meter norr om "Riksettan" mellan Salem och Södertälje. P-plats, promenad ca 400 meter till källan, 1 km till toppen.

På kartan

Klart, ser rent ut, smak bra.

Källan ligger 10 meter söder om stigen upp till Skårby fornberg, det finns en skylt KÄLLA vid stigen, nära källan, 2014.
 
   
Valter Isander
Ann Pettersson
67 20150712 Brantbrinks källa Skyttbrinksvägen 11, Tullinge, Stockholms län. Ligger i buskage, trappa ner från Skyttbrinksvägen 11 i Tullinge.
Stort flöde, kallt, klart vatten. Avrinning sker från bebyggt område. sandås, i huvudsak modernt industriområde.

 Valter Isander
68 20150712 Jennys källa, vid Sta Catharina Se infarten till Sta Catarinas källa, Lännäs (nr 56 ovan).
1 meter söder om skogsvägen.

Karta

Torr, stensatt, diameter ca 120 cm, djup till torr botten ca 60 cm.  
Torrkällan vid Sta Catarinas källa
Jenny Pettersson
69 20150728 Odens källa

Odensbacken, Örebro län; nedanför kvarnberget
(södra sidan).

Karta med koord

Torr. Igenfylld. Ogräs.  
Odens källa i Odensbacken


Kvarnberget med kultplats

Valter Isander
70 2015-08-15 Källa vid skolan vid Sivhytteå Silvhytteå, Dalarna.

Mellan sjön Fullen och sjön Grycken
33 km fågelvägen OSO om Falun C

Hitta.se

Koordinater N,O
60.484294472724,16.1809998750686

Cementring med lock och mugg. Klart vatten.

 
Bilder från källan vid Silvhytteå.
Det röda huset är skolan i backen precis ovanför.
 
Jenny Pettersson, Stjärnhov
71 2015-08-28 Kaasa Oppistugu Kaasa, Hjertdal, Norge
Karta:
http://w3w.co/syrlig.hörlur.höna
Du liker jo kilder. Denne kilden er vannforsyninga til Oppistugu og har posisjon 59.61556, 8.62580
Torvald

Ger vatten året runt, klart och gott och kallt.
Sementrör i mark på berg, flöde över kant.


 

 
https://youtu.be/dInDp4802aY Film och tal 2:15 min

Torvald Håtveit
Kaasa
Telemarken
Norge
     
72 2015-08-29

Sjöbergs källa,
överlevd från gamla fattigsverige

Närke/Värmlandsgränsen "Det var Sjöberg o frun med 4 barn, som byggde o bodde här från 1850 till 1898. Såvitt jag begriper var detta deras enda vattenkälla, annars måste dom ha kört hit vatten. Dom hade ko men ingen häst (att dra vattenvagn med). Man samlade väl även regnvatten...men...man hade ingen grävd brunn före 1900." /Innehavaren
Sjöbergs källa, använd sedan 1850, så som den gestaltar sig sedan bostadshuset då byggdes på platsen. Senare tillkom annan vattentäkt med cementringar.
 
73 2015-10-07 Källa norr om Järna på Sörmlandsledens etapp nr 10 Sörmlandsleden etapp nr 10 Tvetaberg-Järna

Karta:
http://w3w.co/synfält.lyrik.lönsamt

59.104592, 17.574739

Google Maps

 

Gott och klart och kallt.
Plaströr i ansad mark.


Logi och Jenny
Skärmskyddet är några
hundra meter söder om källan

Logi och Ann

Källavisare och källan

Husgrund Herrvreten något hundratal
meter söder om källan

Jenny och Ann Pettersson
Rönninge
74 2015-09-19 Kallkällan i Tumba Skog

Tumba, Botkyrka kommun, Stockholms län


Karta (bocken)

Kallkällan i Tumba skog 

Arbetsgruppen för ”Rädda Tumba skog” har låtit analysera vattnet från den ständigt rinnande källan mellan ”Blekängen” vid Tumba bruk* och förskolan vid Björkhagaskolan.

Se pdf


Kallkällan i Tumba Skog
Carl-Henrik Ramsay,
Rönninge
75 2016-04-07 Källan vid Eriksberg Salems kommun, mellan E4 och Riksettan


Torpet Eriksberg

Gott om vatten, ej undersökt det.Valter Isander
76 2016-03-22 Vitan Skogskälla Vitan, Vingåkers kommun.
200 m SV Stubbdalen
Lågt flöde, en säsongsbetonad källa, men tydlig struktur och avrinning. Ej för människas släckande av törst.
 
Valter Isander
77 2017-06-13 Årsta Slott Årsta Slott, Haninge kommun Okänd verksamhet, kanske ej ens en källa.   Valter Isander
78            
             
             
             


Nr

Datum

Namn Plats Vatten, beskrivning

Bild, klicka för större bild

Anm.
Uppgiftslämnare, tipsare
    
  

 

Source de l'eau, vattenkälla, källa, källan, källor, källans, källorna, källornas, water well, wells water,
Quelle, Wasser-Quelle, kilde (DK, NO), allikas (EST), lähde (FIN), πηγή (GR),
bron (NL), heimild (ISL), origina (IT),
источник (RUS), water, Wasser, vand, eau, de l'eau,

Ladda hem källornas (inte alla) positioner i en POI-fil till din GPS (Garmin, bmp+csv format)    Hjälp med POI-filer
Till Valters startsida

Besökare:

Idag: