Matematik med Valter

Titta och räkna och hjälp mig att förstå och förklara hur det fungerar!

Mail:  Valter Pettersson Isander

 

Numere Nota Responsatio

1

Hur stor är mannens (inkomst)?
[Ur ARITMETICA TIRONICA af ROLLOF ANDERSSON, tryckt 1830 hos N.M.Lindh Örebro
1+1? Vad är egentligen "verklig" kunskap, logik, tanke i matematiken och vad är ren och skär utantillkunskap?

Hur kan vi veta att 1+1 är 2? Är det därför att läraren sade så, att vi måste tro på det fröken sade var sant? Är det sant? Är det egentligen 1 äpple + 1 äpple som är den verkligt sanna matematiken, dvs äppelrealiteten bakom tanken? Kan verklig matematik existera utan den fysiska verkligheten som motsvarar formlerna? Är matematiken falsk om verkligheten inte stämmer med matematiken? Är matematik en karta som ibland stämmer med verkligheten, kan kartan vara sannare än verkligheten, finns matematiken egentligen främst inuti oss? Är matematik och gud samma sak?

?
Räkna med X Jag är 30 år plus hälften av min ålder. Hur gammal är jag? 3. 1  Varför är detta så svårt fastän så enkelt?

3.2  Hur gammal är "jag"??????

Fyra Hur många decimaler av Pi kan du räkna upp utantill ?
Hur många decimaler av PI UPPräknade UTANTILL är rekord ?
Svar 4.1:                         

Svar 4.2:                         

NN:e hjulet Classico:
Ett snöre runt hela jorden är 40.000.000 meter.
Nu skall snöret gå 1 meter över marken runt hela jorden.
Nu skall du berätta för oss hur långt snöret skall vara då.
 
5. 1   Ditt svar:                         
VI Matte Matik har en undran:
En pojke har
tio öre, så får han lika många ören till, så ger han bort allt utom hälften av vad han har och så hittar Matte två öre och sedan vill han ha saltlakrits för alltihop utom vad han hade från början. Hur mycket saltlakrits får han?
6. 1   Så mycket (krångel) får han:              
En vecka Mucho gamlo matto:

Schackbrädets skapare fick av den begeistrade konungen i landet löfte om ett risgryn för första rutan,  två för andra rutan, fyra  för den tredje, samt åtta, 16 och
vidare  för  alla de  64  schackrutorna.

Frågor:

7.1  Hur många risgryn för 64:e rutan?                                  

7.2  Hur många risgryn för hela brädet?                                   

INT(PI)+5 Kändis, vem?
E=mc2
8. För och efternamn tack
9  

Om 1000 år är vi alla kloner och har nio fingrar.

Om 9 är talbas i stället för 10 - vad skulle då 91:an Karlsson ha hetat?

9. _______:an Karlsson förstås
Alla smutsiga små..

 

Världens svåraste (?) fråga?

Gäller Pythagoras' sats bara för kvadraten på sidorna? (Gäller den kanske även för kubiken??)

Fermats gåta är det väl?! Läs Håkan Nessers bok "Skuggorna och regnet", 451 sid inb, Pris 9,90 - 245,- kr. Eller Ribenboims bok.

10.
Vem kan?
Är du HELT säker?

© Valter

Besök sedan juli 2004 

Till Valters startsida