NC Teknikkonsult
Valter Pettersson Isander


Specialiteter:

Konsult och utbildning
Jag är konsult och programmerare inom området NC-teknik och NC-maskiner sedan mitten av 1970-talet.
Typiska uppdrag NC-programmering, utbildning i NC-programmering och NC-teknik.

Kontakta mig
Ring mig på        Tel 070-572 47 40
E-mail                  Valter@isander.se


Postadress           Valter Isander
                            Rosenstigen 11
                            SE - 144 62  RÖNNINGE

Mötesplats TNC:    

Programmera TNC

5-axlig NC-programmering Heidenhain

  
 

  Programmera TNC med Valter på Facebook

 


Här är mitt arbetsfält för er!

NC-teknik
Utbildning i NC-teknik
Kurser i NC-programmering - Heidenhain
Parameterprogrammering och specialprogram
Kundanpassade cykler och makron för NC-system