Karta över Högsjö med omgivningar i Vingåkers Socken år 1675
Med beskrivning av Valter Pettersson Isander, Haga, HögsjöKartans namn är förtydligade runt omkring kartan för fyra olika fält.
Nutida stavning avviker, men jag har försökt följa stavningen på kartan så gott jag har kunnat tyda texten.
Vissa namn är nog felstavade, kanske vet du det korrekta namnet?

Antal besök sedan den 3 november 1998:
© 1999 Valter Pettersson Isander
E-mail:
 Valter Pettersson Isander
Till Valters startsida

Detta är gamla namn från Vingåkers socken 1675 enligt karta från den tiden. Nyckelord: Södermanland sörmland Wingåker Vikingaker Wingaker Valter Pettersson Rönninge skvaltkvarn gammalsvenska gårdar och gårdsnamn torpnamn Brevens Bruk Breven Högsjö Asker Socken Askers Gränstrakter Högsjön Mecklenburg Haddemon Haddelund Ölångstugan Högsjö Bruk Billsbro bondesamhället Marsjö Grävsjön Scapa Scandia Vitten Nysätter Brevensån Svantepolk Närke Stormossen Holm Baggemos-sen Baggbro Bete Roligheten Släng-bäcken Skyttorp Birhällstorp Karstorp Baggetorp Bondegjölet Svenstorp Högsjögård Öhrbäcken Tovekärr Gräf Gräv Högsjö Ha-mmar Såg och Mjölkvarnar Pampetorp Igelsjön Svartorp Kubbetorp Kullasjön Kvarn/skavaltkvarn vid Haga/Haddetorp (Risinge kloster 1300-tal) Finningesjön Land Sliparbol Kulla Stora Ölången Skrattorp Ölången Hjälpetorp Lilla Ölången Hattorp (Haddetorp) Dahl, Dahlstugan Hvitstugan Mossar Finninge Sjön Vitan Melhult Fallkärr Bagaresjön Nybygget (Nysätter?) Vittbro Vitttorp Gudmundstorp Västra Vitan Kvarnsjön Lillsjön, Stora Lundbyskog, Skogstorp Nytorp Lilla Lund-byskog, Stengården Perstorp Hult Galltorp stu-ga, Bresätter Galltorp Knutstorp Nutorp? Lönn-torp Bistorp Kikuren Torp Backa? Sjögetorp Oppberga Gata Gate Open (sjö) Käbbetorp kultur- och naturminnen kring Högsjö Högsjödagen Bondgölet girdhe Fatburen Svantepolk Tolf Bruksmuseum vita skolan Vingåkersån Märta v Aken Vattenkraft Högsjö Bruk Stålarm, Danckwardt, Willemoth, Rålamb, Eberberstein, gjuteri, såg. Även stamp, färgeri 1826 (Tolf, Johan Kassman, Löfgren, C M Ternell) Dammstugan Ruiner hålväg fram till skvaltkvarn 1360-tal Gammal tvillingstuga Finninge gård gärdsgårdar Byplats 1718 hembygd Torp och gårdar Mycket gammalt gränsmärke Hästskostenen