PCAM programvara för programmering av
Heidenhain TNC -system på PC-dator

NC Teknikkonsult Valter Pettersson utvecklar och säljer programvaror för NC-programmering på PC-datorer. Med till exempel PCAM programmerar man på PC:n i samma språk som direkt i NC-systemet - du behöver alltså inte lära dig något nytt CAM-språk eller liknande. Andra program används för olika tillämpningar, se listan nedan.


Mina olika produkter och hjälpmedel för NC-programmering med PC-dator:

Flera av programmen används av verkstäder och institutioner.

Jag arbetar också med rådgivning, utbildning och NC-programmering,, särskilt Heidenhain TNC.

NC Teknikkonsult
Valter Pettersson Isander
Postadress:
Rosenstigen 11
S-144 62 RÖNNINGE
Sweden
Tel mobil +46 70 572 47 40
 

E-mail: Valter@isander.se             Programmera TNC

Nedan ger jag en kort presentation av PCAM programvara för Heidenhain styrsystem TNC.

Exempel på möjligheter i PCAM för TNC:

     

Fördelar för dig:

 • Du programmerar TNC på en vanlig PC.

 • Du matar in programmet i TNC:s dialogform eller i editorn.

 • Du kan testköra ditt program med grafisk simulering och test av programmet i PC:n:
  3D-vy
  XY ZX YZ-vy
  Zooma in/ut, flytta bilden, vrida bilden etc
  Kontroll av dina skrivfel och språkfel.

 • Kommunikation: Överföring med kabel till och från TNC.

 • Du kan dialogprogrammera och simulera
  bl a L, CC, C, CP, CR, CT, CTP,
  CYCL DEF NOLLPKT, SPEGL, ROT, SKALA
  CYCL DEF 1/2/3/4/5 etc
  Q-funktioner (FNx:) etc.

     
 • Maskinen kan jobba med annat.
  Du får lugn och ro vid PC:n.

 • Samma språk och dialog som i din TNC.

 • Ditt program blir avlusat redan i PC:n,
  dvs bättre flyt i maskinen efteråt.

 • Snabb överföring av NC-programmen till styrsystemet.

 • Du kan också spara ner dina program
  från TNC till PC:n för senare körning
  i din maskin.

 • Du kan träna TNC-programmering på PC:n,
  om du är nybörjare.

Nedan visas några exempel på hur det ser ut, när man arbetar med programmering av TNC med PCAM.

Dialog-inmatning av TNC Borrcykel 1

         

Redigering av TNC-programmet i editorn :

               

___

 

Bilden nedan visar plan XY-vy över fräsbanor uppifrån
Man kan köra grafiken (RITA) i ENKELBLOCK eller BLOCKFÖLJD.
Vid körning visas XYZ ärvärde, T-nr, CC etc.

 

Nedan visas PCAM:s 3D-bild vid programtest:

Exemplet visar simuleringen av fräsning av en formyta med radier och släppningar.
Med piltangenterna vrider man enkelt XYZ tredimensionellt, och med Skift+pilar flyttar man bilden.
Zooma kan man göra enkelt med Ins eller +/-


NC Teknikkonsult
Valter Pettersson Isander
Rosenstigen 11
SE-144 62 RÖNNINGE
Tel mob. 0705-724 740

Mail: Valter
 

Nyckelord: NC-programmering, Heidenhain TNC, TNC150, TNC155, TNC355, TNC407, TNC415, TNC426, TNC430, Fanuc, Siemens, CAM, operatörsprogrammering, klartext, dialog, programmering, programming, programierung, grafik, simulering, programtest, NC-editor, kommnikation, DNC, simulering, fasta cykler, fräsning och borrning, fräsmaskiner, fleropar, fleroperationsmaskiner, svarvar, NC-fräsar, NC-svarvar, XYZ, NC-axlar, tillverkning, produktion, små serier, PC, programvara, mjukvara, program, Q-funktioner, parameterprogrammering, utbildning, översättning, teknikkonsult, formverktyg.

© 2005 Valter Pettersson Isander

Till Valters startsida

Besök sedan juli 2004: