Masugnen

Brevenkartan


Bron med manufakturen


Några kultur- och naturminnen i och kring Brevens Bruk,
i östra Närke, Örebro kommun.
Kartan och uppgifterna är framtagna av Valter Pettersson Isander, Haga, Högsjö/Rönninge.
Den 1 maj 2000.

Breven: 		Bre-ven ... bred sankmark

Svear: 	”De egna – dvs vi själva”.
Götar: 	”Jutar – de som utgjuter (män)”.
Närke: 	Av ”Ner” (f.d. sjön Kvismaren) och ”Rek”(arne).

Exempel på uppgifter på kartan:
• Gamla Tre-läns-punkten till 1892 Södermanland/Närke/Östergötland (i bäcken/vägen) vid Nysäter, Södermanland
• Perkels trädgård norr Skrämman.
• Kaklösa-Luffarhotellet byggt ca 1904 åt de många luffarna på skullar och uthus.
• Julvanor i Breven - Man klädde (klär?) julgranen på julaftons morgon, den ska stå i fönster. Sedan prom
• Sågruin (1800-tal?) vid Storsjöns utlopp. Damm och fall.
• Röda, söta Folkskolan vid Botten från 1911. Nu möten, musikcafé juli etc. Tillhör Regna hembygdsförening.
  G:a skolan1875-1911, sedan lärarbostad.
• "Påbörjad vägbank i sjön till Kullaön för tilltänkt bygge av "Slottet Sjögetorp". Märta v Aken 1800-tal
• Mäktig basaltgång Falla-Örebro – sprängd gråsvart yta i förgnejsad granit i dagen, väst om, nära vägen.
• Lottas Keramik, Ulan.
• Milstenar. En gammal svensk mil är 36 000 fot, dvs  10,689 km.  Milstenar stå ofta varje fjärdingsväg, 
  dvs  ¼ (gammal) mil = 2672 m. Milstenar ha utsatts av häraderna från Karl XI:s tid, vägfarande till ledning och hjälp; 
  de ersattes av metersystemet 1878. ”Mil” av lat. ”tusen” (steg).
Se vidare kartan och texten efter kartan.

© Copyright 2000-2003 Idé, text, layout och produktion:
Valter Pettersson Isander, Haga, SE-640 10 Högsjö
samt Rosenstigen 11  SE-144 62  RÖNNINGE, Sweden

Har du fler uppgifter? Vill du ha kopior? 
Kontakta mig: Tel 070-572 47 40 eller på Haga, 640 10 HÖGSJÖ, brevlåda vid Haga.
Källor: Hagadokument, Uppsl.verk,  Internet, Sigvard Lindqvist(TP) o Maj-Britt Lindqvist(TP)  i Botten, 
Sylvia Andersson(TP) i Nysäter (Nysätter), Birgit Johansson Flottbo(TP),
Kajsa(TP) i Anstorp, Astrid Andersson(TP) i Kubbetorp m fl 

(TP): Tillstånd meddelat av personen för Publicering av namnet på Internetsidan
Länk till:
Högsjökartan
Regnakartan
Regna Hembygdsförening
Valters startsida 

Beställ av Valter: 
Pris 15 kr/st, A3-format, sv-vit, plus frakt.
Mail +Mail: Valter IsanderAntal besök sedan juli 2004:
Till Valters startsida 
 

Brevenkartan

Kultur- och naturminnen . Framtagen av Valter Pettersson, Haga, Högsjö
© 2000 Idé, text, layout och produktion Valter Pettersson, Haga, Högsjö och Rönninge.

Vill du ha ko­pior? Kontakta mig: Tel 070-572 47 40, 08-532 55228 eller på: Haga 640 10 HÖGSJÖ, brevlåda vid Haga.E-mail Hemsida Källor: Hagadokument, Uppslagsverk,Internet,

Kultur och natur kring Breven, östra Närke . Av Valter Pettersson, Haga, Högsjö. 2000-05-01
(c) 2000 Idé, text, layout & prod.:Valter Pettersson, Haga, Högsjö, Vingåker.
Breven i världen
Djurgårdsbrons i Stockholm vackert gjutna snirklar och väktare. Åh - Stockholm - Breven, gjut i våra hjärtan skönhet och styrka! 2)
Nybergs gärde, då stor åkermark, nu skog/korn/lin3)
Breven i HJÄRTAT
Brevenspegeln,däri ser du svunnen storhet och framtids hopp.Spegel spegel i Breven kär, kom låt oss söka det goda där.

Nybergs gärde, då stor åkermark, nu skog/korn/lin3)
Badstugan lördag em. Dam före herre.
Brevengården,möten, butik (?4)), boklån, Flackrevy. Förr bio, fotvård, läk.filial, Ordenshuset, bibliotek.
Breven - tillhört Riseberga kloster 1200-tal, kronan G Wasa 1500-tal, Rålamb 1634. Smideshammare 1676.
Brevens Bruk med f.d. järnbruk.
I rostugnen med "höga pipan" brändes svavlet bort (svavel ger sprött järn). Norr därom masugnens fyrkantiga torn, där gjutjärnet smälter ur malmen med träkol från milorna i bygden som bränsle (träkol suger syret ur järnoxidmalmen). Malmen kom från Bergslagen/Utö - träkol var dyrare att frakta än malm (många kolryssar...). Smide och sedan gjuteri. Känt brevengjutgods är Djurgårdsbron i Stockholm samt Brevenspegeln

Järnbruket nedlagt på 1930-talet (stenkol och elström medförde uppbyggnad av järnverk vidkusten), gjuteriet nedlagt (ersatt av svetsning och datastyrda bearbetningsmaskiner - man slipper göra gjutformar).

Idag skogsnäring, Int. Textiles verkstad, bostäder, elverk, badstu(ga)8), turism.

Inlandsisens kant gick här för 9821 år sedan.
Bre-ven = Bred sankmark
Gamma- och protonkulle

Sv.) Brevens Kyrka och gravplats. Horn- och takmusik Kr.Him.f.dag. Askers Socken o Församling.

Konsthantverk och sakbutik, förr smedbostad - "där ville de gärna bo" (nära jobbet...). Senare andelstvättstuga.

"Påbörjad vägbank i sjön till Kullaön för tilltänkt bygge av "Slottet Sjögetorp". Märta v Aken 1800-tal

"Ringre(å)sten och Susten (östra)" Gränspunkter utmärktpå karta 1675.

Mysterieskolan... kan där finnas idéer till nytt liv...?...
Fasttorp - Mattias - startade Brevens Hembygdsförening.
Gamla landsvägen
Pampig järnvägsbank7) i slaggsten Breven-Biskopskvarn, anlagd mitt 1800-tal, ej trafikerad
Vad är det för gammalt R?
Ölångssjön, kallad Ålången på karta 1765.
Kulla Kapell/Bönhus, nedbränt på X 1960-talet "på kul".
F d folkskola från 1878.
Biskopskvarn, förr såg/mjölkvarn. Nu fikabord och brus. Var låg skolan mitten 1800-talet? Var gick järnvägen?
Pampig järnvägsbank7) i slaggsten Breven-Biskopskvarn, anlagd mitt 1800-tal.

Brevenån - knappt paddelbar. Botaren
Museum med gjutsaker. Nyckel i Hantverksbutiken.
Midsommaraftonstång - se den och dess kransflickor!!

Haga* - torp med hantverkare: * HAG= hägnad
( Färgare & garvare Johan F Kassman 1861-88 hade Högsjö Stamp & Färgeri (senare Scapa Scandia). g.m. Ulrika Tolf
( 1890 Haga "överfört" från Närke (Asker) till Södermanland (Vingåker)
( Bryggare Frans Widén 1894-96, svagdricka "ur bäcken".
( Skomakare Petter i Haga 1896-1929, mor och far och 10 barn i 1 rum.
( Herr Leonard Sjödin 1929 -1939, bebott av Wiklund o 7 barn.
( Kolare och apterare Viktor A Andersson 1939-62.
( Kemist och limfabrikör Rolf Pettersson 1962-95.
( Programmerare, kakelugnsreparatör, svagdricksbryggare och ådringsmålare Valter Pettersson 1995-

Julvanor i Breven - Man klädde (klär?) julgranen på julaftons morgon, den ska stå i fönster. Sedan promenad i byn för att se på andras vackra (?) granar, därpå julmat i hemmet. I kvällningen spelade "Gubbe i Trasbo" dragspel och fiol, och alla var i långdans genom hus, hem och vindar! Man träffades vid "räcketrappan" (räcksmedernas trappa. Att räcka är när smeden smider stångform).

Dasslängorna vid Trasbo - Flottbo rivna, snyft. Kolhusgrund kvar öst bodarna. Kolet var för smederna (nja smidet...) längs kanalen.
1) Flottbos tak hade finare snickerier än Trasbos. Flottbo hade brunnit på 1880-talet. Smederna bodde där, hantlangarna icke.

2) Gjöt Järnbron i Uppsala, grindarna Skogsinst. Sthlm, musselaskkopp, ljusstakar, mortlar, grindar Djurgården.
3) Nyberg var rättare på Breven.
4) Renovering nu jan 2000.
5) Ordf. i Brevens Hembygdsförening.
6) Kung Gustav V skjöt här ~5 älgar på ett pass ett år.
7) Järnvägen tänkt fram till Läppe Hamn, Hjälmaren.

Hunnebergsfallet med vacker naturstig, Ringsbergsleden, vindskydd (slogbod), eldplats, öppen skog, Göstas Källa drickes Fe+ Hel.Trefald. Afton med hornig musikprom.!

Galesatt - galet satt hus, änkor, byggt,rivet.
Nedre/övre stenhusen . "Trasbo / Flottbo"1)
Getbergs(skid)rännet. Kilsmo-Breven på 1960-70-talet

Tjärgropsbacken, tjärdal x. Bombkratrar (otydliga)
"Kungens G5 jaktstol 6)" (Kungens Botten) 1931, "och barnen fick ledigt att hälsa på honom" - (IF).

Skrattorps Soldattorp, Vacker hage och Vackerbäck! "1925 gick soldaten Ture Thyrell i uniform över Kubbetorp till sin stuga" (Astrid i K-torp). Nu boende är Herr Grävling i Jordkällaren (kolla!)
Stavstugan ruin. Öde sen 1950-tal. Johan&Anna Johansson. Anna spann duktigt!
x Vändbotten vändplan. Andersberg torpruin x
Skrattorp. Sista boende/ brukare Molin 1981. Nu jaktviste.
Skrattorps ormgrop - slåtterflickorna satte ner sina ormbitna fötter där... Varför? Var är den idag?

Kaklösa-Luffarhotellet byggt ca 1904 åt de många luffarna på skullar och uthus.
Landbostigen, gick den här? Nej!
x Magnehult källarrest
x Kulla g:a smedja ruin
Myrstacken 1,69 m hög
X Brandtorn förr. Utsikt!
Hög skog stod här, 40 m, stormfälle.
Vacker bilväg! Bäcken! Sjön! Lycka!
Stockriset ofunnen stugruin med ek och odlingsmark.
Johan (Stockrike) gifte sig 1861 med Frida i Djursla(nda).

Hunnebergs sågruin. Petter i Haga bar stora plankan 8 km hem på axeln.
Jätteälgen 1929. Vid Holmsjön. "Gav 540 kg kött!".
Långsundet stugruin, jordkällaren kvar. Här bodde Frida + David. Söta pigan gick till Klöv (Betlehems-) Kapell. Pojksvansen klippte Frida (dvs Fridas piga blev utan svans av pojkar)!
Berget torp.
Vacker häll, källa, äng.
Perkels trädgård norr Skrämman. Gå med bockfoten! Bomber (egna) föll i trädgårn 2:a världskriget!

Infotelefon:
Valter i Haga 070-572 47 40
Valter i Rönninge 08-532 552 28
(Siw Hedlund5) 019 - 45 41 32)
(Brevens Bruk AB 019 - 45 40 70)
8) Bad o bastu i Breven: 2 okt-xxxx Lörd: dam kl 13-15, herr kl 15-17:30

Lottas Keramik.
G:a och nyare skogvaktarbostaden i Botten.
Skrämman yttersta (Östgöta-) nordgräns. Vargen rev här kvigan i ljumsken på 1860-talet och fåret i hagen år 1998.
G:a g:a skolan 1875-1911. Bottens g:a Söta Röda Folkskola från 1911, nu hembygdshus med "aftnar".
Storsjön. Gamla sågruinen Storsjöns utlopp, skrot borta nu. Vackerfallet G:a vägen, "tvättbron", sippor, al, dunkel, ro, sällskap.
Vad är det för gammalt R?

Har du fler uppgifter? Vill du ha kopior? Kontakta mig på Tel 070-572 47 40 eller på Haga (brevlåda finns).
E-mail:
Valter
Hemsida
: www.isander.se

Underliggande karta (c) Stat. Lantmäteri 1959

Källor: Egna studier, litteratur, människor i trakten, mail, Nils o Astrid Kubbetorp, Hagadokument, Vingåkerslitt., Sylvia Andersson Nysäter, Ingegärd Folkestad, Sigvard o Maj-Britt Lindqvist Botten, Olle o Karin Axelsson Malma, m fl.

Slut