Högsjökartan
av Valter Pettersson Isander, Haga, Högsjö
 

© Copyright 2000-2003 Idé, text, layout och produktion:
Valter Pettersson Isander, Haga, SE-640 10 Högsjö
samt Rosenstigen 11  SE-144 62  RÖNNINGE, Sweden

Har du fler uppgifter? Vill du ha kopior? 
Kontakta mig: Tel 070-572 47 40 eller på Haga, 640 10 HÖGSJÖ, brevlåda vid Haga.
Källor: Hagadokument, Uppsl.verk,  Internet, Sigvard Lindqvist(TP) o Maj-Britt Lindqvist(TP)  i Botten, 
Sylvia Andersson(TP) i Nysäter (Nysätter), Birgit Johansson Flottbo(TP),
Kajsa(TP) i Anstorp, Astrid Andersson(TP) i Kubbetorp m fl 
Beställ kartan av Valter: 
Pris 15 kr/st, A3-format, sv-vit, plus frakt.
Mail: Maila  Valter Isander
Gå till:
Högsjökartan
Regnakartan
Valters startsida 


En del av det du kan se och/eller besöka - leta på kartan!

Högsjö Bruksmuseum öppet sommar söndagar textilteknik mm
Kulturdagen Kristi Himmelfärdsdag
Högsjödagen lördag mitten av augusti
Anders Tolfens Smedja
De idylliska, moderna fabrikerna (Scapa Scandia maskinfilt)
Högsjö kapell
Fatburen 1600-tal

Lias Värdshus med luncher (ej lördag)
Pizzeriorna alla dagar
Konsum
Posten
Kiosken med korv
Frissor
Biblioteket
Lottas Keramik i Ulan

Sädesmagasinet vid Bistorp
Varggropar vid Bistorp
Vackra stenvalvsbron vid Högsjöns utlopp
Slottsruin "Törnrosa" vid Lilla Sjögetorp, stor men svår att hitta
Jättegrytorna
Alla kolbottnar överallt och kolarkojruiner
Tjärdalen i Närke

Hästskostenen Sörmland/Östergötland
Tyrisfall Gård med Restaurang
Regnagården med servering (båda söder om kartan)
Gamla FOLKSKOLAN i Botten med musikcafé och utställningar
Och så finns badplatser i Högsjö och Brevens Bruk och man kan hitta flera fria badställen.


Ord i Högsjökartan av Valter Pettersson Isander, Haga, Högsjö

Högsjökartan
Några kultur- och naturminnen kring Högsjö. Ex 98-5-28
Högsjödagen: Lördag mitten augusti
Märkligt isstensfält N jvg Longitud: 15 grader 38,3 minuter Öst.
Inlandsisens iskant gick här år 7850 f Kr.
Bondgölet. "Göl" (fornsv. girdhe) är ett vanligt, gammalt namn på "ingärdat område"
Högsjö kulturdag:Kristi Himmelsf.dag.
Mids.afton efter kl 12 - stång + musik.
Järnvägen Stockh-Göteb. Öppnad år 1862. Här steg jag (Valter) av persontåget
Högsjö kapell; ingen el.
Gårdssmedjan (hjulringar etc) och snickeriet, stängda 1958. Rustas?
G:a affären. "Petter i Haga köpte servisen här (25 öre billigare än i Högsjö)"
Fatburen, 1600-tal.
Lias värdsh. lunch sö-fre.
Pizzeria: Ca kl 11-22, 35-45 kr
Kiosk. Konsum. Post än så länge.
Vackra ekbacken med ekstam 6,2 m omkrets (jfr Kvilleeken 12,5 m omkr)
Vackra nya, gamla kläder! Ekvägen 41
Högsjö 750 år - 1997.
Svantepolk 1200 - talet i Högsjö.
Gammal smedja från järnbrukstiden. Smeden Anders Tolf (f 2/1 1812, + 1/10 189x)
Svarta grinden "Mötesplats" Breven-Högsjö-pojkar.
Bruksmuseum i gamla, vackra vita skolan (textilteknik, maskinfilt). Öppet juli söndagar.
Fd handelsbod. "Röda skolan" (riven).
Fint sädesmagasin Bistorp Vad är röda/gula huset i korsningen?
”G:a vägen Högsjö -V.åker. Två fångstgropar varg 200 m V Bistorp. Parkering.
Vacker stenvalvsbro över Vingåkersån.
Ruin av "franskt sagoslott" vid Lilla Sjögetorp byggt 1897 av Frk Märta v Aken.
Vattenkraft: fallhöjd 8½ m.
Högsjö Bruk: År 1638. Stålarm, Danckwardt, Willemoth, Rålamb, Eberstein, Segerström, Von Aken, Schütz.
Hammare, gjuteri, såg. Även stamp, färgeri 1826 (Tolf, Johan Kassman, Löfgren, C M Ternell, Schullström, Sjöström, Scapa Scandia).
Dammstugan. Fd skogsarb.bost. Fint promenadmål.
Loppis Kulla (bil fr. väster).
Gräns Närke-Södermanland till år 1892. Nuv. gräns.
Ruin linbastu (tork) 5 m N väg t Kubbetorp.
Gammal hålväg (djup ridväg) fram till skvaltkvarn 1360-tal delade bäckfåran kvar.
"Molendium nostrum aquaticum circa Hadäthorp situm, cum omnibus, adiacenciis,...
Gammal tvillingstuga för två familjer (Finninge gård).
Hagens gamla ekstolpar står ännu stolta!
"Gata" = Väg mellan gärdsgårdar
Torp: Byplats 1718.
("Bröllopsnatten")=Finningestugan.
Jättegrytor från istiden 300 m V vägen (pilskylt vid landsvägen).
Kolarkoja (ruin) 50 m väst om vägen (nära skylten Jättegrytor) samt kolbotten.
Sågruin (1800-tal?) vid Storsjöns utlopp.
Vacker klippstrand SV om bron med ca 500 m promenadslinga.
Röda folkskolan vid Botten fr 1911. Nu möten, musikcafé.
Tyrisfall gård 1700-tal. Vackra museala byggnader (kan besökas) samt restaurang (ring!). Fin promenad t. udden.
Ligger vid Ålsjön NV Regna.
Regnagården vid Regna kyrka: Mat, kaffe och logi sommartid. Mkt rar hembygdsgård 200 m söder om kyrkan!
"Regnamarken" (marknad) lördag slutet aug. Kyrkbyn rustas fint och sakta.
Torpet "Schullsjö". Nuv. Lilla Kubbetorp. "De fick många telegram till AB Schullström & Sjöström - måste därför byta namn.
Vacker tjärdal i skogen - se den! Med kanaler för tjära. Troligen över 100 år. Export till bl a Englands fartyg.
Hästskostenen ca 10 m väster om vägen vid länsgränsen. Mycket gammalt gränsmär Svear/Götar.
"I Ölångsstugan döptes 1822 Pehr Gustaf Ersson. Vittnen var bonden Anders Olsson och hustru Brita Larsdotter i Lilla Ölång, drängen Jon Jonsson i Kubbetorp samt dottern Anna Gustafsdotter. Far och mor till Pehr Gustaf är Eric Olsson f.1785 och Anna Stina Pehrsdotter f. 1788, de bodde då i Ölångsstugan. Uppgiften har jag, Valter, fått från Veronica Skoglund, Gustavsberg år 2000. Pehr Gustaf är Veronicas farmors farfar."

Grävs soldattorp, Slängbäcken, Hasselbacken, Knutstorp, Birhällstorp, Svenstorp, Hult, Bistorp, Högsjögård, Bondgölet, Kikuren, Högsjö bruk, Högsjön, Gate holme, Lilla Sjögetorp, Kristinetorp, Grävsjön, Sliparbol, Ölången, Ölångssjön, Abrahamstorp, Ålundsviken, Gate, Åsatorp, Finninge, Finningestugan, Nordens torp, St. Ölång, Fredriksberg, Iskällarudden, Karstorp, Kubbetorp, Haga, Haddetorp, Hattorp, Finnhult. Oppeberga, Finnhult, Haddetorpanäset, Skrattorp, Andersberg, Finnstorp, Hagabacken, Sjöbråten, Finnstorpsberget, Vitan, Vitten, Vittbro, Vitastugan, Moviken, Yxhult, Aspelund, Vittorp, Södermanland, Sörmland, Östergötland, Närke, Nerike, Sudermanland, Fridlunda, Haddemon, Hardemon, Hagabäcken, Haga kvarn, Kvarnsjön, Kristineberg, Mofallet, Mofalla tärn, Torsbro, Björnhult, Hagstugan, Torsbro Hagstuga, Branden, Svenstorp, Haddelund, Malmfallet, Berget, Tullen, Perkels trädgård, Skrämman, Bränntorp, Vedkärret, Svarttorp, Ulen, Ulan, Uvberget, Tunnberget, Stockberget, St. Smedstorp, Stora Smedstorp, Jerusalem, Jeriko, Lilla Erstorp, Sörtorp, Botten, Malma, Sågartorp, Regna Botten, Breven, Brevens Bruk, Tyrisfall, Tyresfall, Nysätter, Nysäter, Kulla, Kullasjön, Grävsjön, Lilla Kubbetorp, Slängbäcken, Baggemon, Korsmon, Vingåker, Högsjö, Marsjö, Rudtjärn, Jakobstjärn, Långsjön, Gulltorp, Klöv, Sofiekvarn, Dal, Lönntorp, Vingåkersån, Nyköpingsån, Svealand, Sverige, Sweden, Schweden, la Suède, Ruotsi, Vreden, Storsjön, Björsjön, Kullasjön, Stora Hacksjön, Bresäter, Bresätter.

Textbeskrivningen framtagen av:
Valter Pettersson, Haga, Högsjö.
Har du fler uppgifter? Vill ha kopior? Kontakta mig
Tel 070-572 47 40 eller på Haga (brevlåda finns).
Källor: Nils/Astrid (TP) Kubbetorp, Hagadokument, Vingåkerslitt., Ingvar Boo (TP), Rolf Pettersson Vingåker (TP), Seth Holmqvist (TP), Ola Andersson (TP), Veronica Skoglund (TP), Lotta Pettersén och Lars Olofsson i Ulan, egna studier m fl.
"(TP)": Tillstånd har lämnats för publicering av namnet på denna Internet hemsida.

Detta var Högsjökartan av Valter Pettersson Isander, Haga, Högsjö

Länk till:
Högsjökartan
Regnakartan

Valters startsida

Min E-mailadress: Valter Pettersson Isander

Besökare sedan juli 2004: