Regna kulturkarta

Några kultur- och naturminnen Högsjö-Regna, Södermanland-Östergötland.
Kartan är framtagen av Valter Pettersson Isander, Haga, Högsjö/Rönninge
 

Åh du mänska borde gränslös vara			Känna stilla rus, som du vid hagar, fält och rofyllt vatten
Över bergen, skogarna till vänner fara;		får; och all den glädje som den goda vännen ljuvligt ger;
Lämna hets och ensamhetens sorg			på det du faktiskt i nån’ vrå av denna världen,
Finna frändskap, sympati och sinnets lugna ro;	faktiskt skulle vilja ha ditt bo.		
										Tänkte Valter lite

© Copyright 1999-2003 Idé, text, layout och prod.:
Valter Pettersson Isander, Haga, Högsjö. (Rosenstigen 11 144 62 RÖNNINGE, Sweden)

Har du fler uppgifter? Vill du ha kopior? 
Kontakta mig: Tel 070-572 47 40 eller på Haga, 640 10 HÖGSJÖ, brevlåda vid Haga.
Källor: Hagadokument, Uppsl.verk, Internet, Sigvard Lindqvist(TP) o Maj-Britt Lindqvist(TP) i Botten, Regna museum, 
Britt Jäderén(TP) o Bert Jäderén(TP) i Göntorp, Sylvia Andersson(TP) i Nysäter (Nysätter), 
Kajsa(TP) i Anstorp, Nils Andersson(TP) o Astrid Andersson(TP) i Kubbetorp, 
Lillemor Sjöberg(TP) och Eva Sjöberg(TP) på Regnaholm m fl.
(TP): Tillstånd meddelat av personen för Publicering av namnet på denna Internetsida
Beställ kartan av Valter: 
Pris 15 kr/st, A3-format, sv-vit, plus frakt.
E-mail: Maila: Valter Isander
Gå till:
Högsjökartan
Regnakartan
Brevenkartan
Valters startsida 
Regna, Lat.: 		
Regina: 			Drottning.
Regnator: 			Härskare.
Regio: 				Trakt, område, mark.

Uppgifter på kartbilden nedan:
Östergötland/Närke mot Högsjö:
• Jättegrytor från istiden 300 m V vägen (pilskylt vid landsv), norr om Bränntorp. 
  Kolarkoja, ruin, väster om vägen (50 m V skylten Jättegrytor). Kolmilebotten.

Haga – hantverkstorp, bl a:
• Färgare & garvare Kassman 1861– 1888 (hade Högsjö stamp & färgeri). Gift med dotter till smeden Tolf, Högsjö.
• Bryggare Frans Widén 1894–96; svagdricka ur bäcken, bryggpanna i bryggeriet. 
• Skomakare Petter i Haga 1896–1929. Johan Pettersson, gick till fabriken i Högsjö var dag intill hög ålder.
• Kolare Anders Andersson, platskolare, hustru Hulda, 1939–62.
• Limfabrikör Rolf Pettersson(TP), hustru Maud, 1962–95.
• Programmak. & kakelugnsrenov.: Valter Pettersson 1995– 

Söder om Haga:
• Plantskola tall, 1840, 12 ar 12x100 m2, vitmarkerat. Ruin vad?

Marsjötrakten:
• 4 MT[R] MOSSTORP MAS1853 Vägsten i öster vägkant. G:a vägen, milsten, grinden.
• Marsjö: Vedbastu och dusch alla lördagar, damer till kl 15:30, sedan herrar. 
 Bad även i Breven och vid Byle såg.

Övrigt:

Svear: 	”De egna – dvs vi själva”.
Götar: 	”Jutar – de som utgjuter (män)”.
Närke: 	Av ”Ner” (f.d. sjön Kvismaren) och ”Rek”(arne).

• Gräns Närke-Östergötland till 1892. 
• Gränssten g:a vägen
• G:la Tre-läns-punkten till 1892 Södermanland/Närke/Östergötland (i bäcken/vägen)

• Tolstorp ruin 
• Östra Vitten (vita sjön), vitan, Vhitan
• Lottas(TP) Keramik, Ulan.
• Perkels trädgård norr Skrämman.

• Sågruin (1800-tal?) vid Storsjöns utlopp. Damm och fall.
• Röda, söta Folkskolan vid Botten från 1911. Nu möten, musikcafé juli etc. Tillhör Regna hembygdsförening.
 G:a skolan1875-1911, sedan lärarbostad.
• Mäktig basaltgång Falla-Örebro – sprängd gråsvart yta i förgnejsad granit i dagen, väst om, nära vägen.
• Spökstenen; ”Däka från Djursland kom i (o)lycka - lade barnet därest” (block väster om, intill vägen). 
 Spara – icke spränga!
• Anstorp gård. Butik med egna varor, chark, korv, fläsk.
• Varg/hund? Rev får på Motala äng i år. Vargnät framtogs (Bert o Britt J.Göntorp).
• Varggrop 10 m V om vägen i röset.
• Tyrisfall gård 1700-tal. Vackra museala byggnader kan besökas invändigt. Gammal, stor lind. 
  Restaurang (0151-70010 ring!). Fin promenad till (kärleks)udden.
• Regnaholm Slott (Båtstorp till år 1650). Löjtnant Gyllenkrook lät bygga, Tessin ritade. Stamträd astrakan S slottet. 
 Naturlig bokskog 400 st, sveriges nordligaste! Se gubben i fönstret…

• Kattala Loppis söndagar em, (på närkegränsen, utanför kartan)
• Vacker, skyddad hagmark kring vägen (Fiskeby AB).
• Regnakrukan fynd från yngre stenålder (vid Vasaborg, Börstorp)!
• ”Regnamarken” Marknad, lördag slutet augusti.
• Mycket rar Hembygdsgård. Museum, Öppet-hus-dagar, scen, festdagar, gärdsgård, ro.
• Vita huset: Renströmska skolan 1825 rött timmer, nu vit spritputs. ”..Scholehus med inscription af mitt namn…N.R.” 
  Lärarbostad, sockenstuga, kommunalhus. Skola till1960. Bygdegård (Ekeboskolan).

• Regnagården mitt emot Regna kyrka: Mat, kaffe och logi sommartid. STF Vandrarhem. Tel 0151-70127. 
 Fint sitta ute el. inne! F.d ålderd.hem 1860. 
 Märkligt, stort träd Ö om huset. Vad är det för träd? Örtträdgård har mycket prunk.
• Regna kyrka. Nyuppförd efter branden 1913; jugend.
• Kyrkbyn rustas fint och sakta – följ gästgiverihusen: Bratteberg skjutshåll på medeltiden! 
 Gamla landsvägen till Igelfors och Finspång.
• Stort gryt Göntorp m. sandkast i slänt 75 m V väg. • G:a forvägen Högsjö-Regna slingrar å ås. • PL 5811.
• Treudd (grav c:a 9x9 m) 20 m SV vägen. Vacker stig att gå, vacker skog att se.
• Hästskosten, mycket gammalt märke för gräns svear-götar. Även U-formad stensamling.  
 Åh – gå gamla, vackra vägen en bit norrut från stenen (mynnar ut på bilvägen).

Botten: • G:a brofästet öster om vägen. • F:d flytbykbrygga med lyftbjörnar -1955. Buskage skymmer, gå nerför slänt!
• Jerusalem torpruin (statstuga enl Gustaf E Olsson 1931)m. stor rovdjursfälla utan åtel (Regna Hembygdsförening)
  Nya Jerusalem (gamla stugan revs, nya kom i folkmun att kallas Nya J.)
Gränssten gamla vägen.
Inlandsisens kant gick här för 9862 år sedan.
Bad i källsjö Vitan med mkt rent vatten, ej motorbåt.
Gamla Tre-läns-punkten till 1892 Södermanland/Närke/Östergötland (i bäcken/vägen). Tre-läns-järn-skylten (i dikesförgreningen).

• Gå vacker rösled 1,5 km Kristineberg-Aspelund:
 Kristineberg torpruin, slaggsten från Brevens Bruk,
 +100 m + 5 m t.h: Liten fångstgrop?
 +200 m + 50 m t.v: Mångstenarna isstenfält, 
 +100 m: Sylv.Kaffetall – sedan berghällarna, triangeltoppunkten, gränsen, Aspelund.
 Mjölsäckar 50 kg bars förr här på ryggen (not 1).
• Botten: Mjölkvarndamm Sofiekvarn, Nisse i Kubbetorp lät mala här. Elström förgjorde mäldekonomin.
• Ålsjön: Kofärjled förr till Bastön (Tyrisfallön). Treudd (grav). (Tyrisfall: f:d Stångbacken).
• Milsten. En gammal svensk mil är 36 000 fot, dvs 10,689 km. Milstenar stå ofta varje fjärdingsväg, 
 dvs ¼ (gammal) mil = 2672 m. Milstenar ha utsatts av häraderna från Karl XI:s tid, vägfarande till ledning och hjälp; 
 de ersattes av metersystemet 1878. ”Mil” av lat. ”tusen” (steg).
• Blåsippor!!

1) Göran Kropp bar 65 kg i 12 dagar upp på Mount Everest 1996 (”The crazy swede”).
2) ”Danska soldater druckos fulla och togos av daga”


Till Valters startsida 
Maila till mig: Valter Pettersson Isander
Besök sedan juli 2004:
 Slut

 

Regna kulturkarta. Några kultur- och naturminnen Högsjö-Regna Ex 99-11-29 Framtagen av Valter Pettersson, Haga, Högsjö
© 1999-2001 Idé, text, layout och prod.: Valter Pettersson, Haga, Högsjö och Rönninge.

Har du fler uppgifter? Vill du ha ko­pior? Kontakta mig: Tel 070-572 47 40, 08-532 55228 eller på: Haga 640 10 HÖGSJÖ, brevlåda vid Haga.E-mail Hemsida Källor: Hagadokument, Uppslagsverk,Internet, Sigvard Lindqvist Maj-Britt Lindqvisti Botten, Regna museum, Bert Jäderén Britt Jäderén i Göntorp, Sylvia Andersson (SA) i Nysäter, Kajsa Karlsson i Anstorp, Nils o Astrid Andersson i Kubbetorp, Karin o Olle Axelsson i Malma m fl. Se även Högsjökartan! File: Regnakartan 99.doc
Gamla landsvägen till Igelfors och Häl­lestad. * 3) Rösakvädet (Stenrösehult) ” Hör hör hör Erke hugger stör! Lennart vässer, Ragnar lässer, Och Kristin hon kör ” Enligt Astrid A i Kubbetorp i juli 1999, barnbarn till Erke och Kristin
Kattala Loppissöndagar em,(på närkegränsen, utanför kartan) Haga – hantverkstorp, bl a: Färgare & garvare Kass­man 1861– 1888 (hade Högsjö stamp & färgeri). Bryggare Widén:1889–96; svagdrickbäck Sko­ma­kare Petter i Haga 1896–1929 Hr. Leonard Sjödin 1929–1939. Kolare*3 Viktor A Andersson 1939–62. Limfabrikör Rolf Pettersson 1962–95. Programmakare, kakelugnsrenov, svagdricksbryggare, ådrare: Valter Pettersson 1995–...
Åh du mänska borde gränslös vara Känna stilla rus, som du vid hagar, fält och rofyllt vatten
Över bergen, skogarna till vänner fara; får; och all den glädje som den goda vännen ljuvligt ger;
Lämna hets och ensamhetens sorg på det du faktiskt i nån’ vrå av denna världen,
Finna frändskap, sympati och sinnets lugna ro; faktiskt skulle vilja ha ditt bo. Tänkte Valter litet 1998
Röjan: Två mindre husgrunder Hagabacken Plantskola tall, 1840, 12 ar 12x100 m2, vitmarkerat. Ruin vad? Stugan ”Slängen” 1919: 8 barn dog i spanskan (spanska sjukan) trots doktors råd gurgla salt o vatten.

Sitta, bara titta Finnas lite till Känna vänskaps lycka Är vad jag ju vill
I Karlslund (torp5) under Vittorp) åts korngryn, kraftig o god mat samt välling sill och potatis. Festmat var bruna bönor, fläsk, kol. Nu älgäng. Jättegrytor från istiden 300 m V vägen (pilskylt vid landsv) Kolarkoja, ruin, väster om vägen (50 m V skylten Jättegrytor). Kolmilebotten. Malma Hag­stuga ruin Jerusalem torpruin m. stor rov­djurs­fälla utan åtel (Regna Hemb.fören.) G:a brofästet, nu Spång och Mörtsjö­bänkar. Valspråk ”Ett mjukt svar stillar vrede”. Ny väg 1955.f:d flytbykbrygga m. lyftbjörnar. Tvätt­stugan bränd. Hästskosten4), mycket gammalt märke (år 1282 – B Jarl 1263) för gräns svear-götar. Även U-formad stensamling (rastställe skjuts?). RHF Axel Eriksson räddade stenen.Åh – gå gamla, vackra vägen en bit norrut från stenen (mynnar ut på bilvägen).

Svear: ”De egna – Vi – dvs vi själva”. Götar: ”Jutar – de som utgjuter (det gör män)”. Närke: Av ”Ner” (f.d. sjön Kvismaren) och ”Rek”(arne).
Vacker stig att gå, vacker skog att se. Treudd (grav c:a 9x9 m) 20 m SV vägen. Stort gryt m. sandkast i slänt 75 m V väg. G:a forvägen Högsjö-Regna slingrar å ås. PL 5811.
Regna: Lat: Regina:drottning. Reg­na­tor: härskare. Regio: trakt, områ­de, mark. Såg, snickeri, f:d Pudelfarm fd Regna Församling Kommunalskatt 32:75 kr (1998) Regna kyrka. Ny­uppförd efter bran­den 1913; jugend. Kyrkbyn rustas fint och sakta – följ gästgiverihusen: Bratteberg skjutshåll på medeltiden! Regnagården mitt emot Reg­na kyr­ka: Mat, kaffe och logi som­mar­tid. STF Vandrarhem. Tel 0151-70127. Fint sitta ute el. inne! F.d ålderdomshem 1860. Märkligt, stort träd Ö om huset. Ört­träd­gård har mkt prunk. Bygdegård: Möten, loppis (Eke­bo­­sko­lan) Vita huset: Ren­ström­ska skolan 1825 rött timmer, nu vit spritputs. ”..Scholehus med inscription af mitt namn…N.R.” Lärarbostad, sockenstuga, komm.hus. Skola t.1960. 4 MT[R]MOSSTORP MAS 1853
Väg­sten i öster vägkant Brända mystikbilen okt –99 Källa – Drick Heliga Thræfaldoghets Afton (fsv.) 1:a söndag efter pingst.
Gå vacker rösled 1,5 km Kr.berg-Aspelund: Kristineberg torpruin, slaggsten fr. Brevens, +100 m + 5 m t.h: Liten fångstgrop? +200 m + 50 m t.v: Mång­stenarna isstenfält, +100 m: Sylvia Kaffetall, sedan berghällarna, triangeltoppunkten, gränsen, Aspelund. Mjölsäckar 50 kg bars förr här på ryggen 1). G:a vägen, mil­sten, grinden. Gränssten g:a vägen Nuv. gräns Närke-Östergötland Gräns Närke-Östergötland till 1892 Husarställe, Tyrell 2 sista
Mjölkvarndamm Sofiekvarn Nisse i Kubbetorp lät mala här. Elström förgjorde mäldekonomin. Skomakare CJ Säfströms torp under Ans­torp till 1897 – ruin, vacker plats. Källa 75 m NO Djursland: tre gårdar förr Köksudden, ut­spis­­ning under Danska Kriget 1500-talet Kofärjled t Bastön förr Brudsand – nygift par mötte död efter häst i sken. Treudd (grav) Ålsjöholm – fint enligt Sylvia (F:d Stångbacken) Milsten. En gammal svensk mil är 36 000 fot, dvs 10,689 km. Milstenar stå ofta varje fjärdingsväg, dvs ¼ gammal) mil = 2672 m. Milstenar ha utsatts av häraderna från Karl XI:s tid, vägfarande till ledning och hjälp; de ersattes av metersystemet 1878. ”Mil” av lat. ”tusen” (steg). G:la Trelänspunkten till 1892 Södermanland/Närke/Östergötland (bäck/väg/grind) ”Toregrop” gränsröse
Bad i källsjö med mkt rent vatten, ej motorbåt Päregröpper, tio på en gång, sten­satta, mkt fin plats! Att gömma – inte glömma? Max 100 år? 100 aln Ö vägen Tre-läns-järn-skylten (i dikesförgreningen) Vedbastu och dusch alla lördagar, damer till kl 15:30, sedan herrar. Även i Bre­ven och vid Byle såg. Erik P:son i Haddemon född 1858 brände 200 kannor tjära per 50 öre. Grusgrop var fin! Stockriset (stugruin, odling) Ö. Vitten (vita sjön) Passande musik: Welcome Valter i juli 1999 (ruin) Tjärdal Inlandsisens kant gick här för 9860 år sedan. Fin stig 1 km (g:a vä­gen) Blixtslag fd lada
1) Göran Kropp bar 65 kg i 12 dagar upp på Mount Everest 1996 (”The crazy swede”). 2) ”Danska soldater druckos fulla av Tyrisfall damer, togos av daga av män (skållades/skuros?)”, 1567-68 3) Not: Se Rösakvädet (uppe till vänster) 4) Sundbyholm vid E-tuna har också bokar....

------------------------

Haddetorp, Lilla Ölång, Ölångstugan, Kubbetorp, Fridlunda, Stubbgölsstugan, Vitastugan, Sjöbråten, Vittbro, Fallkärr, Gölängen, Västergården, Haga, Skälet, Marsjö, Marsjön, Grantorp, Vittbro, Östergården, Tunnberget, Stockberget, Lilla Kubbetorp, Vitan, Ö Vitten, Östra Vitan, Moviken, Fallkärrstugan, Nerstugan, Bengtstorp, RosendalSkogshyddan, Hagaberg, Marilund, Yxhult, Aspelund, V. Vitten, Västra Vitten, Västra Vitan, Haddemon, Hardemon, Nysätter, Nysäter, Vittorp, Melhul, Björnhult, Hagstugan, Torsbro Hagstuga, Torsbro, Jakobstjärn, Södermanland, Sverige, Sörmland, Branden, Berget, Tullen, Malmfallet, Mofalla tärn, Skrämman, Svarttorpesjön, Svarttorp, Svarttorpssjön, Blåkulla, Skogaberg, Långmossen, Källgölet, St Smedstorp, Stora Smedstorp, Skuttberget, Kvarnsjön, Nylunda, Bagaresjön, Sjöholmen, Mofallet, Bränntorp, Enehaga, Vedkärret, Uvberget, Stora Hacksjön, Byggebergen, Svenstorp, Nybygget, Vreden, Gröndal, Gröndalsberget, Skarsjön, Hästskostenen, hästskosten, Orrmossen, Abborsjön, Regna, Hällbäcken, Stormossen, Fågelmossen, Björsjön, Gummesjön, Perkels trädgård, Perkils, Bladkärret, Lilldalen , Sörtorp, Malma, Malma Hagstuga, Sågartorp, Botten, Regna Botten, Regnabotten, Gulltorp, Klöv, Solberga, Skarsjön, Gummesjön, Björsjön, Torpa, Tysktorpet, Karlsbygget, Puksjötorp, Jättefoten, Puksjön, Falla, Storsjön, Lillsjön, Eriksberg, Göntorp, Anstorp, Djursland, Djurslanda, Motala Äng, Ingestorp, Olstorp, Skenstorp, Sätraholm, Uvängen, Uvängssjön, Fågelmossen, Trapphällsberget, Mångstenarna, Jättefoten, Karlsberg, Regna Församling, Regna Socken, Basnäs, Stensätter, Stensäter, Sparrhult, Bastön, Ålsjön, Gummedalen, Kvarnsjön, Tyrisfall, Tyresfall, Storön, Ålsjöholm, Hummeltorp, Hummeltorpet, Bråfall, Hagen, Kvarnängen, Råå, Råd, Stenstugan, Hagalund, Södertull, Tullaviken, Hökmossen, Rådsjön, Alfallet, Olstorp, Stödkärret, Krattorp, Maxbo, Ödestorp, Åbylund, Björkliden, Salomoholm, Ängsstugan, Regnaholm, Petterslund, Ingesgärde, Perstorp, Jägnäset, Lenudden, Jägnäset, Fårön, Sjöstugan, Lenestad, Bratteberg, Börstorp, Stammetorp, Vasaborg, Vårbacka, Tallberga, Lugnet, Lövsätter, Hagby, Bråten, Bråtkullen, Spiktorp, Fjärdingstorp, Hagudden, Knaperberget, Bygget, Hunn

 ----------------